Szczegóły rekorduTytuł:
Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
206 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
021/WE-KTE/01/2013/S/3021
Sygnatura:
NP-1431/Magazyn
naukowo-badawcze
Powiązane artykuły/referaty 10
1

Tytuł:
Źródła zadłużenia w państwach strefy euro w świetle teorii ekonomii
Źródło:
Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania / kierownik projektu: Andrzej SZOPA. (2013) , s. 6-22 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1431/Magazyn
2

Tytuł:
Uwarunkowania stabilności fiskalnej w krajach unii gospodarczo-walutowej
Źródło:
Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania / kierownik projektu: Andrzej SZOPA. (2013) , s. 23-48 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1431/Magazyn
3

Tytuł:
Instrumenty pomiaru ryzyka niewypłacalności państw. Studium PIIGS : synteza wyników badań
Źródło:
Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania / kierownik projektu: Andrzej SZOPA. (2013) , s. 49-60 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1431/Magazyn
4

Tytuł:
Kryzys finansowy w latach 2007-2009 a rynki pracy w krajach strefy euro : ewolucja bezrobocia długookresowego
Źródło:
Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania / kierownik projektu: Andrzej SZOPA. (2013) , s. 78-91 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1431/Magazyn
5

Tytuł:
Analiza istniejącej infrastruktury wspierania przedsiębiorczości i innowacji w sektorze przedsiębiorstw w ramach w systemu dystrybucji środków Unii Europejskiej
Źródło:
Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania / kierownik projektu: Andrzej SZOPA. (2013) , s. 136-160 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1431/Magazyn
6

Tytuł:
Wpływ Unii Europejskiej na funkcjonowanie systemów ochrony zdrowia państw członkowskich w warunkach kryzysu gospodarczego
Źródło:
Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania / kierownik projektu: Andrzej SZOPA. (2013) , s. 161-182 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1431/Magazyn
7

Tytuł:
Wpływ kryzysu na wejście Polski do strefy euro
Źródło:
Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania / kierownik projektu: Andrzej SZOPA. (2013) , s. 61-77 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1431/Magazyn
8

Tytuł:
Wybrane problemy implementacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w krajach Unii Europejskiej w aspekcie kryzysu finansowego : ze szczególnym uwzględnieniem Polski
Źródło:
Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania / kierownik projektu: Andrzej SZOPA. (2013) , s. 92-114 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1431/Magazyn
9

Tytuł:
Perspektywy przejścia do gospodarki niskoemisyjnej w UE w warunkach kryzysu zadłużenia
Źródło:
Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania / kierownik projektu: Andrzej SZOPA. (2013) , s. 115-135 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1431/Magazyn
10

Tytuł:
Szkolnictwo wyższe w Polsce na tle wybranych krajów europejskich w dobie kryzysu
Źródło:
Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania / kierownik projektu: Andrzej SZOPA. (2013) , s. 183-199 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1431/Magazyn