Szczegóły rekorduTytuł:
Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
285 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Aneks, Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
028/WEKMSG/2013/S/3028
Sygnatura:
NP-1365/Magazyn
naukowo-badawcze
Powiązane artykuły/referaty 13
1

Tytuł:
Jednolity rynek europejski - istota i ewolucja
Źródło:
Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. (2013) , s. 13-34 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1365/Magazyn
2

Autor:
Tytuł:
Nowa architektura nadzoru finansowego w Europie a zintegrowane ramy finansowe jako konsekwencje kryzysu strefy euro
Źródło:
Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. (2013) , s. 107-126 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1365/Magazyn
3

Tytuł:
Polityka badawczo-rozwojowa Unii Europejskiej w świetle kryzysu strefy euro
Źródło:
Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. (2013) , s. 127-145 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1365/Magazyn
4

Tytuł:
Implikacje kryzysu strefy euro dla realizacji postanowień pakietu energetyczno-klimatycznego
Źródło:
Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. (2013) , s. 147-169 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1365/Magazyn
5

Tytuł:
Rozwój regionów UE w warunkach kryzysu strefy euro
Źródło:
Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. (2013) , s. 173-191 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1365/Magazyn
6

Tytuł:
Wpływ spowolnienia gospodarczego na poziom fiskalizmu miast powiatowych województwa małopolskiego
Źródło:
Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. (2013) , s. 193-212 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1365/Magazyn
7

Tytuł:
Mobilność i migracje w UE - perspektywy zarządzania migracją w państwach członkowskich w kontekście kryzysu
Źródło:
Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. (2013) , s. 213-231 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1365/Magazyn
8

Tytuł:
Implikacje kryzysu strefy Euro dla wybranych krajów afrykańskich
Źródło:
Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. (2013) , s. 235-254 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1365/Magazyn
9

Tytuł:
Region Azji Wschodniej wobec kryzysu strefy euro
Źródło:
Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. (2013) , s. 255-271 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1365/Magazyn
10

Tytuł:
Państwa Grupy Wyszehradzkiej - zmiany konkurencyjności wewnątrzgałęziowej gospodarek w okresie światowego kryzysu finansowo-gospodarczego
Źródło:
Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. (2013) , s. 35-55 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1365/Magazyn
11

Tytuł:
Handel wewnątrzgałęziowy Polski z krajami strefy euro a perspektywy przystąpienia do Unii Gospodarczej i Walutowej
Źródło:
Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. (2013) , s. 57-70 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1365/Magazyn
12

Tytuł:
Przemysł w krajach strefy euro w warunkach kryzysu
Źródło:
Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. (2013) , s. 71-83 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1365/Magazyn
13

Tytuł:
Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do badania materialnych i niematerialnych przesłanek funkcjonowania europejskich młodych w warunkach kryzysu strefy euro
Źródło:
Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. (2013) , s. 85-104 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1365/Magazyn