Szczegóły rekorduTytuł:
Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
406 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1449/1/Magazyn
naukowo-badawcze
Powiązane artykuły/referaty 15
1

Tytuł:
Analiza procesowa w doskonaleniu łańcucha wartości przedsiębiorstwa
Źródło:
Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. (2013) , s. 21-45
Sygnatura:
NP-1449/1/Magazyn
2

Tytuł:
Ergonomia i bezpieczeństwo pracy jako determinanty efektywnego gospodarowania przedsiębiorstwem
Źródło:
Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. (2013) , s. 109-128
Sygnatura:
NP-1449/1/Magazyn
3

Tytuł:
Współczesne kierunki badań nad rozwojem sieci organizacyjnych
Źródło:
Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. (2013) , s. 283-311
Sygnatura:
NP-1449/1/Magazyn
4

Tytuł:
Przegląd i analiza strategii organizacyjnych przedsiębiorstwa
Źródło:
Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. (2013) , s. 147-182
Sygnatura:
NP-1449/1/Magazyn
5

Tytuł:
Specyfika przedmiotu badań w doskonaleniu systemów zarządzania procesowego
Źródło:
Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. (2013) , s. 7-20
Sygnatura:
NP-1449/1/Magazyn
6

Tytuł:
Drzewo gry jako narzędzie analizy strategii przedsiębiorstwa
Źródło:
Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. (2013) , s. 129-145
Sygnatura:
NP-1449/1/Magazyn
7

Tytuł:
E-learning jako metoda doskonalenia organizacji
Źródło:
Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. (2013) , s. 47-62
Sygnatura:
NP-1449/1/Magazyn
8

Tytuł:
Strategie prowadzenia negocjacji w przedsiębiorstwie
Źródło:
Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. (2013) , s. 87-108
Sygnatura:
NP-1449/1/Magazyn
9

Tytuł:
Badania diagnostyczne algorytmów informatycznego wspomagania zarządzania
Źródło:
Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. (2013) , s. 183-198
Sygnatura:
NP-1449/1/Magazyn
10

Tytuł:
Zarządzanie jakością
Źródło:
Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. (2013) , s. 225-246
Sygnatura:
NP-1449/1/Magazyn
11

Tytuł:
Projakościowe zarządzanie przedsiębiorstwem
Źródło:
Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. (2013) , s. 247-281
Sygnatura:
NP-1449/1/Magazyn
12

Tytuł:
Czynniki ryzyka współpracy z operatorem logistycznym
Źródło:
Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. (2013) , s. 199-223
Sygnatura:
NP-1449/1/Magazyn
13

Tytuł:
Teoretyczne modele zarządzania kompetencjami menedżerskimi
Źródło:
Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. (2013) , s. 63-86
Sygnatura:
NP-1449/1/Magazyn
14

Tytuł:
Kierunki zmian struktur organizacyjnych przedsiębiorstw województwa małopolskiego
Źródło:
Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. (2013) , s. 313-350
Sygnatura:
NP-1449/1/Magazyn
15

Tytuł:
Podstawowe nurty badawcze w zarządzaniu mediami
Źródło:
Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. (2013) , s. 351-375
Sygnatura:
NP-1449/1/Magazyn