Szczegóły rekorduTytuł:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia
Adres wydawniczy:
Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
101 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 3
1

Autor:
Jovanovic Jelena , Krivokapic Zdravko , Vujovic Aleksandar , Kafel Piotr
Tytuł:
Improvement, Innovation, and Learning According to the ISO 9004 Management Maturity Model : a Case Study of Polish and Montenegrin Organisations = Doskonalenie, innowacje i uczenie się zgodnie z modelem dojrzałości systemu zarządzania zawartym w ISO 9004 : studium przypadku polskich i czarnogórskich organizacji
Źródło:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [editor-in-chief Stanisław OWSIAK]. . - no 9 (2013) , s. 91-101. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., streszcz., Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
10.15678/AOC.2013.0905
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Wage Expectations in Light of Human Capital Measurement Theory = Oczekiwania płacowe w świetle teorii pomiaru kapitału ludzkiego
Źródło:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [editor-in-chief Stanisław OWSIAK]. . - no 9 (2013) , s. 29-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., streszcz., Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
10.15678/AOC.2013.0902
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Adding Value from Human Resource Development in International Assignments = Rozwój zasobów ludzkich a tworzenie wartości w misjach zagranicznych pracowników
Źródło:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [editor-in-chief Stanisław OWSIAK]. . - no 9 (2013) , s. 9-28. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., streszcz., Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
10.15678/AOC.2013.0901
artykuł w czasopiśmie