Szczegóły rekordu



Tytuł:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2014
Opis fizyczny:
334 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7930-350-2
monografia
Powiązane artykuły/referaty 14
1

Tytuł:
Eksport towarów przemysłowych na rynki pozaunijne
Źródło:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Bożena PERA. - Warszawa: Difin, 2014, s. 207-229 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-350-2
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Sytuacja gospodarcza krajów pozaunijnych w latach 2004-2012 a możliwość rozwoju polskiego eksportu
Źródło:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Bożena PERA. - Warszawa: Difin, 2014, s. 17-54
ISBN:
978-83-7930-350-2
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Zagrożenia dla bezpieczeństwa obrotu z rynkami pozaunijnymi i możliwości jego ochrony
Źródło:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Bożena PERA. - Warszawa: Difin, 2014, s. 287-297 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-350-2
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Analiza zależności polskiego eksportu od importu w obliczu zmian zachodzących w otoczeniu międzynarodowym
Źródło:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Bożena PERA. - Warszawa: Difin, 2014, s. 133-154 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-350-2
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Konkurencyjność polskiego eksportu na rynki pozaunijne
Źródło:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Bożena PERA. - Warszawa: Difin, 2014, s. 155-178 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-350-2
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Mechanizmy zarządzania wymianą międzynarodową a preferencje kulturowe : perspektywa teoretyczna
Źródło:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Bożena PERA. - Warszawa: Difin, 2014, s. 114-132 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-350-2
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Polski eksport artykułów rolno-spożywczych na rynki pozaunijne
Źródło:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Bożena PERA. - Warszawa: Difin, 2014, s. 179-206 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-350-2
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Kierunki zmian struktury towarowej polskiego eksportu do UE i krajów pozaunijnych a strategia działań proeksportowych w latach kryzysu gospodarczego
Źródło:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Bożena PERA. - Warszawa: Difin, 2014, s. 94-113 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-350-2
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Kierunki eksportu polskich usług na rynki pozaunijne w warunkach liberalizacji handlu światowego
Źródło:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Bożena PERA. - Warszawa: Difin, 2014, s. 230-261 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-350-2
rozdział w monografii
10

Tytuł:
Uwarunkowania dostępu polskiego eksportu do rynków pozaunijnych w świetle porozumień handlowych Unii Europejskiej
Źródło:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Bożena PERA. - Warszawa: Difin, 2014, s. 55-93 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-350-2
rozdział w monografii
11

Tytuł:
Rynki krajów pozaunijnych szansą rozwoju polskiego eksportu
Źródło:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Bożena PERA. - Warszawa: Difin, 2014, s. 298-319 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-350-2
rozdział w monografii
12

Tytuł:
Polskie BIZ jako alternatywa eksportu do krajów pozaunijnych
Źródło:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Bożena PERA. - Warszawa: Difin, 2014, s. 262-286 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-350-2
rozdział w monografii
13

Tytuł:
Wnioski końcowe
Źródło:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Bożena PERA. - Warszawa: Difin, 2014, s. 320-326
ISBN:
978-83-7930-350-2
rozdział w monografii
14

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Bożena PERA. - Warszawa: Difin, 2014, s. 11-15
ISBN:
978-83-7930-350-2
rozdział w monografii