Szczegóły rekorduTytuł:
Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zmian struktury polskiego eksportu po przystąpieniu do Unii Europejskiej
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
195 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy większości prac oraz k. 182-186
Program badawczy:
33/KHZ/1/2007/S/394
Sygnatura:
NP-1160/Magazyn
naukowo-badawcze
Powiązane artykuły/referaty 9
1

Tytuł:
Napływ kapitału w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych a rozwój polskiego eksportu
Źródło:
Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zmian struktury polskiego eksportu po przystąpieniu do Unii Europejskiej / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS. (2007) , s. 128-140 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1160/Magazyn
2

Tytuł:
Nowe kierunki polskiego eksportu
Źródło:
Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zmian struktury polskiego eksportu po przystąpieniu do Unii Europejskiej / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS. (2007) , s. 141-158 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1160/Magazyn
3

Tytuł:
Analiza zmian struktury towarowej polskiego eksportu w latach 1995-2006
Źródło:
Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zmian struktury polskiego eksportu po przystąpieniu do Unii Europejskiej / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS. (2007) , s. 159-176 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1160/Magazyn
4

Tytuł:
Zmiany w eksporcie a integracja krajów asymetrycznych
Źródło:
Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zmian struktury polskiego eksportu po przystąpieniu do Unii Europejskiej / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS. (2007) , s. 6-11
Sygnatura:
NP-1160/Magazyn
5

Tytuł:
Zmiany warunków prowadzenia eksportu z krajami trzecimi w Polsce w wyniku przyjęcia zasad i wybranych instrumentów wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej stosowanych w wywozie
Źródło:
Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zmian struktury polskiego eksportu po przystąpieniu do Unii Europejskiej / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS. (2007) , s. 12-33 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1160/Magazyn
6

Tytuł:
Innowacyjność gospodarki i jej rola w zmianach struktury eksportu Polski na tle krajów Europy Środkowowschodniej przyjętych do Unii Europejskiej
Źródło:
Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zmian struktury polskiego eksportu po przystąpieniu do Unii Europejskiej / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS. (2007) , s. 34-58 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1160/Magazyn
7

Tytuł:
Konkurencyjność czynnikowa polskiej gospodarki i jej zmiany w latach 1995-2005
Źródło:
Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zmian struktury polskiego eksportu po przystąpieniu do Unii Europejskiej / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS. (2007) , s. 59-81 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1160/Magazyn
8

Tytuł:
Uwarunkowania zmian wielkości i struktury polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych po akcesji do Unii Europejskiej
Źródło:
Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zmian struktury polskiego eksportu po przystąpieniu do Unii Europejskiej / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS. (2007) , s. 82-98 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1160/Magazyn
9

Tytuł:
Specjalizacja w przetwarzaniu informacji o kontrahentach w handlu zagranicznym jako dodatni katalizator zmian w strukturze i skali polskiego eksportu po 2004 r.
Źródło:
Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zmian struktury polskiego eksportu po przystąpieniu do Unii Europejskiej / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS. (2007) , s. 99-127 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1160/Magazyn