Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Opis fizyczny:
174 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 9
1

Tytuł:
Kierunki zmian struktury produkcji w Polsce w latach 1961-1980 = Directions of Changes in the Production Structure in Poland in the Years 1961-1980
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogusław JASIŃSKI]. . - nr 253 (1988) , s. 25-50. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Równanie równowagi ekonomicznej = The Equation of Economic Equilibrium
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogusław JASIŃSKI]. . - nr 253 (1988) , s. 5-23. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Próba oceny zmian kapitałochłonności w Polsce w latach 1950-1980 = An Assessment of Changes in Capital-Intensity in Poland in the Period 1950-1980
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogusław JASIŃSKI]. . - nr 253 (1988) , s. 51-64. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Problemy planowania długookresowego we współpracy gospodarczej krajów RWPG = The Problems of Long-Term Planning in the Economic Cooperation of C.M.E.A. Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogusław JASIŃSKI]. . - nr 253 (1988) , s. 113-123. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Wybrane zagadnienia efektywności ekonomicznej racjonalizacji użytkowania paliw i energii = The Economic Effectiveness of the Rationalization of Fuel and Energy Utilization
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogusław JASIŃSKI]. . - nr 253 (1988) , s. 161-174. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Źródła niepowodzeń w polskim handlu zagranicznym = The Sources of Failure in Polish Foreign Trade
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogusław JASIŃSKI]. . - nr 253 (1988) , s. 125-148. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Tendencje rozwojowe w gospodarce Polski i Czechosłowacji w latach 1950-1980 = The Development Tendencies in Polish and Czechoslovak Economies in the Years 1950-1980
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogusław JASIŃSKI]. . - nr 253 (1988) , s. 65-88. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Energia jako bariera wzrostu = Energy as a Growth Barrier
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogusław JASIŃSKI]. . - nr 253 (1988) , s. 149-160. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Wpływ handlu zagranicznego krajów RWPG na tempo wzrostu gospodarczego = The Influence of Foreign Trade in the C.M.E.A. Countries upon the Economic Growth Rate
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogusław JASIŃSKI]. . - nr 253 (1988) , s. 89-111. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie