Szczegóły rekorduTytuł:
Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
270 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
10/KRF/1/2007/S/371
Sygnatura:
NP-1172/Magazyn
naukowo-badawcze
Powiązane artykuły/referaty 13
1

Tytuł:
Płynność finansowa i wypłacalność jako wyraz ewolucji celów gospodarowania
Źródło:
Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / kier. tematu: Bronisław MICHERDA. (2007) , s. 4-22 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1172/Magazyn
2

Tytuł:
Outsourcing w rachunkowości
Źródło:
Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / kier. tematu: Bronisław MICHERDA. (2007) , s. 23-35 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1172/Magazyn
3

Tytuł:
Ewolucja sprawozdania finansowego w zakresie kapitałów
Źródło:
Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / kier. tematu: Bronisław MICHERDA. (2007) , s. 47-71 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1172/Magazyn
4

Tytuł:
Utrata wartości aktywów w świetle MSR i regulacji krajowych
Źródło:
Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / kier. tematu: Bronisław MICHERDA. (2007) , s. 104-149 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1172/Magazyn
5

Autor:
Tytuł:
Podstawowe kierunki zmian w zakresie środków trwałych w unormowaniach prawa bilansowego i podatkowego w Polsce a harmonizacja i standaryzacja rachunkowości
Źródło:
Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / kier. tematu: Bronisław MICHERDA. (2007) , s. 150-179 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1172/Magazyn
6

Tytuł:
Rozwój regulacji prawnych w zakresie zarządzania ryzykiem bankowym
Źródło:
Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / kier. tematu: Bronisław MICHERDA. (2007) , s. 200-219 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1172/Magazyn
7

Tytuł:
Ewolucja obowiązków jednostek sektora finansów publicznych w zakresie sprawozdawczości finansowej
Źródło:
Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / kier. tematu: Bronisław MICHERDA. (2007) , s. 220-229 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1172/Magazyn
8

Tytuł:
Zasada kontynuacji działalności i jej wpływ na cele badania sprawozdania finansowego
Źródło:
Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / kier. tematu: Bronisław MICHERDA. (2007) , s. 249-257 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1172/Magazyn
9

Tytuł:
Nowa Dyrektywa Unii Europejskiej jako wyraz troski o jakość badania sprawozdania finansowego
Źródło:
Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / kier. tematu: Bronisław MICHERDA. (2007) , s. 258-270 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1172/Magazyn
10

Tytuł:
Nowe propozycje regulacji w zakresie etyki zawodu księgowego
Źródło:
Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / kier. tematu: Bronisław MICHERDA. (2007) , s. 180-199 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1172/Magazyn
11

Tytuł:
Zasady wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych spółek z udziałem Skarbu Państwa
Źródło:
Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / kier. tematu: Bronisław MICHERDA. (2007) , s. 36-46 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1172/Magazyn
12

Tytuł:
Międzynarodowe standardy rachunkowości sektora publicznego
Źródło:
Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / kier. tematu: Bronisław MICHERDA. (2007) , s. 72-103 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1172/Magazyn
13

Tytuł:
Ewolucja ocen skuteczności Otwartych Funduszy Emerytalnych
Źródło:
Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / kier. tematu: Bronisław MICHERDA. (2007) , s. 230-248 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1172/Magazyn