Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu ekonometrii i cybernetyki ekonomicznej
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Opis fizyczny:
201 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 10
1

Tytuł:
Wpływ urbanizacji na wybrane procesy demograficzne w krajach rozwijających się = The Impact of Urbanization on Demographic Processes in Developing Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu ekonometrii i cybernetyki ekonomicznej / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 196 (1985) , s. 61-73. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Porównanie wybranych metod wyznaczania parametrów trendu logistycznego = Comparison of Selected Methods of Determination of Logistic Trend's Parameters
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu ekonometrii i cybernetyki ekonomicznej / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 196 (1985) , s. 17-59. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Tytuł:
Wyznaczanie mnożników dynamicznych na podstawie postaci równań stanu ekonometrycznego modelu wielorównaniowego = Determination of Dynamic Multipliers on the Basis of State-space Form of Econometric Model
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu ekonometrii i cybernetyki ekonomicznej / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 196 (1985) , s. 101-120. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Analityczna metoda rozwiązywania sieci stochastycznych = Analytical Method of Solving Stochastic Networks
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu ekonometrii i cybernetyki ekonomicznej / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 196 (1985) , s. 75-86. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Ocena przydatności informacji patentowych dla celów prognozowania w dziedzinie techniki = Estimation of Patent Information's Usability for Purposes of Technological Forecasting
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu ekonometrii i cybernetyki ekonomicznej / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 196 (1985) , s. 121-134. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Miejsce i rola ekonometrii w kształceniu ekonomistów = Place and Role of Econometrics in Education of Economists
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu ekonometrii i cybernetyki ekonomicznej / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 196 (1985) , s. 5-16. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
O możliwości wykorzystania parametrów zakłócających w estymacji bayesowskiej = On Possibility of Using Interfering Parameters in Bayes Estimation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu ekonometrii i cybernetyki ekonomicznej / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 196 (1985) , s. 153-168. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
8

Autor:
Tytuł:
Teoretyczne problemy agregacji modeli nieliniowych na przykładzie funkcji produkcji = Theoretical Problems of Aggregation of Non-linear Models on the Example of Production's Function
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu ekonometrii i cybernetyki ekonomicznej / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 196 (1985) , s. 169-184. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Próba oceny przydatności filtracji kalmanowskiej do estymacji modeli procesów gospodarczych = Attempt at Estimation of Usefulness Kalman Filtration for Estimation of Economic Process's Models
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu ekonometrii i cybernetyki ekonomicznej / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 196 (1985) , s. 185-201. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Metodologiczne aspekty definiowania pojęcia addytywna struktura ekonomiczna = Methodological Aspects of Defining Additive Economic Structure
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu ekonometrii i cybernetyki ekonomicznej / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 196 (1985) , s. 87-100. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie