Szczegóły rekorduTytuł:
Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014
Opis fizyczny:
722 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-208-2163-5
monografia
Powiązane artykuły/referaty 9
1

Tytuł:
Dylematy interwencjonizmu państwa w sferze konsumpcji = The Dilemmas of State Intervention in Consumption Sphere
Źródło:
Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce / red. nauk. Anna CZUBAŁA, Piotr HADRIAN, Jan W. Wiktor. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014, s. 525-532. - Streszcz., summ.
Uwagi:
Streszcz., summ.,
ISBN:
978-83-208-2163-5
rozdział w monografii
2

Autor:
Stobiecki Paweł , Stobiecka Jadwiga
Tytuł:
Gamifikacja jako narzędzie kreowania zachowań celowych w działaniach marketingowych = Gamification as a Tool for Creating Purposive Behaviors in Marketing
Źródło:
Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce / red. nauk. Anna CZUBAŁA, Piotr HADRIAN, Jan W. Wiktor. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014, s. 321-328. - Streszcz., summ.
Uwagi:
Streszcz., summ.,
ISBN:
978-83-208-2163-5
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Kompetencje marketingowe w tworzeniu przewagi konkurencyjnej zagranicznych sieci handlowych FMCG na polskim rynku = Marketing Competencies in Developing a Competitive Advantage of Foreign Retail Chains of FMCG in Poland
Źródło:
Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce / red. nauk. Anna CZUBAŁA, Piotr HADRIAN, Jan W. Wiktor. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014, s. 470-479. - Streszcz., summ.
Uwagi:
Streszcz., summ.,
ISBN:
978-83-208-2163-5
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Wykorzystanie marketingu w turystyce społecznej = The Implementation of Marketing in Social Tourism
Źródło:
Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce / red. nauk. Anna CZUBAŁA, Piotr HADRIAN, Jan W. Wiktor. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014, s. 480-486. - Streszcz., summ.
Uwagi:
Streszcz., summ.,
ISBN:
978-83-208-2163-5
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Uwarunkowania tworzące rynek radykalnych innowacji = The Determinants Creating the Market of Radical Innovations
Źródło:
Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce / red. nauk. Anna CZUBAŁA, Piotr HADRIAN, Jan W. Wiktor. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014, s. 183-192. - Streszcz., summ.
Uwagi:
Streszcz., summ.,
ISBN:
978-83-208-2163-5
rozdział w monografii
6

Autor:
Tytuł:
Timeshare - rola i tendencje rozwojowe na rynku turystycznym = Timeshare - the Role and Trends of Development on the Tourism Market
Źródło:
Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce / red. nauk. Anna CZUBAŁA, Piotr HADRIAN, Jan W. Wiktor. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014, s. 487-497. - Streszcz., summ.
Uwagi:
Streszcz., summ.,
ISBN:
978-83-208-2163-5
rozdział w monografii
7

Autor:
Zacłona Tomasz , Niemczyk Agata , Adler Donata
Tytuł:
Gminy w czasie kryzysu gospodarczego XXI w. w świetle podejmowanych działań marketingowych = Municipalities During the 21st Century Economic Crisis in the Light of Marketing Actions
Źródło:
Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce / red. nauk. Anna CZUBAŁA, Piotr HADRIAN, Jan W. Wiktor. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014, s. 505-513. - Streszcz., summ.
Uwagi:
Streszcz., summ.,
ISBN:
978-83-208-2163-5
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Badania rynkowe i marketingowe w myśli naukowej prof. Stefana Mynarskiego = Market and Marketing Research in Scientific Thought of Prof. Stefan Mynarski
Źródło:
Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce / red. nauk. Anna CZUBAŁA, Piotr HADRIAN, Jan W. Wiktor. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014, s. 161-172. - Streszcz., summ.
Uwagi:
Streszcz., summ.,
ISBN:
978-83-208-2163-5
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność biznesu a kształtowanie wizerunku pracodawcy = CSR : Polish Fashion and Design Market Perspective
Źródło:
Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce / red. nauk. Anna CZUBAŁA, Piotr HADRIAN, Jan W. Wiktor. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014, s. 657-666. - Streszcz., summ.
Uwagi:
Streszcz., summ.,
ISBN:
978-83-208-2163-5
rozdział w monografii