Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Opis fizyczny:
76 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 6
1

Tytuł:
Wykorzystanie odpadów przemysłowych jako źródło surowców wtórnych i czynnik ochrony środowiska = Use of Industrial Wastes as a Source of Reclaimed Material and a Factor of Environment Protection
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 209 (1985) , s. 43-53. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Metodologia planowania rozwoju przedsiębiorstwa przemysłowego = Methodology of the Planning of an Industrial Enterprise's Expansion
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 209 (1985) , s. 7-16. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Wpływ wzbogacania węgla dla elektrowni zawodowych na wyzwolenie rezerw przewozowych w transporcie kolejowym = The Impact of the Enrichment of Power Coal on Freeing Reserves in Rail Transport
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 209 (1985) , s. 67-76. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Relacje cen zbytu wyrobów hutniczych o zróżnicowanym stopniu uszlachetniania = Selling Prices' Relations of Iron Goods of Varied Degree of Processing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 209 (1985) , s. 27-41. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Określenie warunków doboru struktury asortymentowej produkcji w samodzielnym i samofinansującym się przedsiębiorstwie = Determination of Condition of Production's Assortment Selection in a Self-Governing and Self-Financing Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 209 (1985) , s. 17-25. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Aktualny stan i możliwości poprawy gospodarki wodno-ściekowej przedsiębiorstw przemysłowych województwa miejskiego krakowskiego = The Present State and Improvement Possibilities of Waste-Water and Water Disposal in Industrial Enterprises in the Municipal Province of Kraków
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 209 (1985) , s. 55-65. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie