Szczegóły rekorduTytuł:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. T. 2
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
132 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
25/KR/1/09/S/489
Sygnatura:
NP-1253/2/Magazyn
naukowo-badawcze
Powiązane artykuły/referaty 7
1

Tytuł:
Zastosowanie koncepcji HEV (historical exchange value) do pomiaru wyniku finansowego generowanego przez długoterminowe aktywa finansowe
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. T. 2 / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. (2009) , s. 32-40. - Streszcz. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1253/2/Magazyn
2

Tytuł:
Rachunek kosztów zmiennych w przedsiębiorstwach stosujących podatkową księgę przychodów i rozchodów
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. T. 2 / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. (2009) , s. 41-58 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1253/2/Magazyn
3

Tytuł:
Kapitał mniejszości w sprawozdawczości skonsolidowanej
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. T. 2 / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. (2009) , s. 59-73 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1253/2/Magazyn
4

Tytuł:
Sekwencje przepływów pieniężnych w prognozowaniu upadłości
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. T. 2 / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. (2009) , s. 74-109 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1253/2/Magazyn
5

Tytuł:
Koszt historyczny i wartość godziwa jako podstawowe miary wartości syntetycznych instrumentów finansowych
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. T. 2 / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. (2009) , s. 3-18 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1253/2/Magazyn
6

Tytuł:
Klasyczne techniki próbkowych badań wiarygodności w rewizji finansowej
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. T. 2 / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. (2009) , s. 19-31 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1253/2/Magazyn
7

Tytuł:
Wiarygodność sprawozdań finansowych i unikanie ujawniania strat a sprawozdawczość według MSSF
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. T. 2 / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. (2009) , s. 110-132 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1253/2/Magazyn