Szczegóły rekorduTytuł:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1]
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
265 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
9/KR/2/08/S/426
Sygnatura:
NP-1253/[1]/Magazyn
naukowo-badawcze
Powiązane artykuły/referaty 15
1

Tytuł:
Rachunkowość i ekonomia w perspektywie zasad fundamentalnych
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1] / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. (2008) , s. 4-28 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1253/[1]/Magazyn
2

Tytuł:
Leasing w świetle polskich uregulowań prawnych oraz MSR
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1] / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. (2008) , s. 63-85 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1253/[1]/Magazyn
3

Tytuł:
Koszt historyczny i wartość godziwa jako podstawowe miary wartości instrumentów finansowych
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1] / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. (2008) , s. 86-99 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1253/[1]/Magazyn
4

Tytuł:
Wykorzystanie metod próbkowych w badaniu sprawozdań finansowej
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1] / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. (2008) , s. 120-136 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1253/[1]/Magazyn
5

Tytuł:
Zastosowanie koncepcji historycznej wartości wymiennej do wyceny długoterminowych aktywów finansowych
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1] / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. (2008) , s. 137-144. - Streszcz. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1253/[1]/Magazyn
6

Tytuł:
Kontrola wewnętrzna w międzynarodowych i krajowych unormowaniach prawnych
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1] / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. (2008) , s. 145-154 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1253/[1]/Magazyn
7

Tytuł:
Efektywność procesów koordynacji krajowego systemu wynagradzania w świetle teorii płacy motywującej
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1] / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. (2008) , s. 155-169 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1253/[1]/Magazyn
8

Tytuł:
Premia za ryzyko na rynku kapitałowym
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1] / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. (2008) , s. 170-185 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1253/[1]/Magazyn
9

Tytuł:
Wycena składników aktywów i zobowiązań spółki w wypadku przejęcia jej przez inną jednostkę gospodarczą
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1] / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. (2008) , s. 186-195 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1253/[1]/Magazyn
10

Tytuł:
Jaka powinna być rachunkowość małych firm? : rozważania na gruncie problemu dotacji unijnych
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1] / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. (2008) , s. 196-208 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1253/[1]/Magazyn
11

Tytuł:
Wartość godziwa kontra koszt historyczny : jak mierzyć wynik finansowy?
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1] / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. (2008) , s. 230-247 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1253/[1]/Magazyn
12

Tytuł:
Monetary Causes of the Financial Systems Instability
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1] / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. (2008) , s. 248-265. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1253/[1]/Magazyn
13

Tytuł:
Przewidywanie upadłości przedsiębiorstwa na podstawie przepływów pieniężnych
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1] / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. (2008) , s. 29-62. - Załącznik - Bibliogr.
Uwagi:
Załącznik, Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1253/[1]/Magazyn
14

Tytuł:
Zasady pomiaru zysku księgowego a mechanizmy ustalania dochodu do opodatkowania
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1] / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. (2008) , s. 100-119 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1253/[1]/Magazyn
15

Tytuł:
Wpływ koncepcji konsolidacji na zmiany w międzynarodowych standardach rachunkowości
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1] / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. (2008) , s. 209-229 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1253/[1]/Magazyn
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID