Szczegóły rekorduTytuł:
Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego
Adres wydawniczy:
Warszawa: CeDeWu.pl, 2014
Opis fizyczny:
468 s.: il.; 4 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7556-635-2
monografia
Powiązane artykuły/referaty 9
1

Tytuł:
Poziom umiędzynarodowienia spółek w czasie przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej (IPO) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Źródło:
Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI. - Warszawa: CeDeWu.pl, 2014, s. 351-370 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-635-2
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Determinanty handlu wewnątrzkorporacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem przepływów technologii
Źródło:
Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI. - Warszawa: CeDeWu.pl, 2014, s. 147-158 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-635-2
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Główne obszary walutowe w gospodarce światowej - analiza z wykorzystaniem wybranych metod grupowania danych
Źródło:
Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI. - Warszawa: CeDeWu.pl, 2014, s. 413-432 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-635-2
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Struktura polskiego eksportu na tle państw Grupy Wyszehradzkiej po akcesji do Unii Europejskiej
Źródło:
Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI. - Warszawa: CeDeWu.pl, 2014, s. 159-173 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-635-2
rozdział w monografii
5

Autor:
Tytuł:
Taksonomia zdywersyfikowanego ryzyka tradycyjnych i nowych kierunków handlu zagranicznego : perspektywa przedsiębiorstwa
Źródło:
Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI. - Warszawa: CeDeWu.pl, 2014, s. 175-191 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-635-2
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Przedsiębiorczość międzynarodowa jako nowy kierunek badań w obrębie teorii internacjonalizacji przedsiębiorstwa
Źródło:
Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI. - Warszawa: CeDeWu.pl, 2014, s. 433-446 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-635-2
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Rola czynników wytwórczych w eksporcie państw Grupy Wyszehradzkiej na rynki pozaunijne
Źródło:
Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI. - Warszawa: CeDeWu.pl, 2014, s. 131-145 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-635-2
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Aktywność inwestycyjna polskich firm w Rosji i na Ukrainie - stan obecny i bariery rozwoju
Źródło:
Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI. - Warszawa: CeDeWu.pl, 2014, s. 337-350 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-635-2
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w latach kryzysu finansowego - przypadek krajów Grupy Wyszehradzkiej
Źródło:
Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI. - Warszawa: CeDeWu.pl, 2014, s. 447-458 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-635-2
rozdział w monografii