Szczegóły rekorduTytuł:
Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce
, Borys Grażyna
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
331 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
monografia
Powiązane artykuły/referaty 24
1

Tytuł:
Rachunek kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa w danym środowisku
Źródło:
Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce / red. Józefa FAMIELEC ; konsultanci: Grażyna Borys, Kazimierz GÓRKA, Stanisława SURDYKOWSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003, s. 256-267
podrozdział - raport/sprawozdanie
2

Tytuł:
Rachunek przychodów z działalności ekologicznej
Źródło:
Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce / red. Józefa FAMIELEC ; konsultanci: Grażyna Borys, Kazimierz GÓRKA, Stanisława SURDYKOWSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003, s. 267-274
podrozdział - raport/sprawozdanie
3

Tytuł:
Analiza roli rachunkowości w polityce środowiskowej przedsiębiorstw na podstawie badań ankietowych
Źródło:
Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce / red. Józefa FAMIELEC ; konsultanci: Grażyna Borys, Kazimierz GÓRKA, Stanisława SURDYKOWSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003, s. 140-173
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Zdefiniowanie istoty i struktury rachunkowości ekologicznej jednostek gospodarczych dla warunków polskich
Źródło:
Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce / red. Józefa FAMIELEC ; konsultanci: Grażyna Borys, Kazimierz GÓRKA, Stanisława SURDYKOWSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003, s. 174-198
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Przejawy zainteresowania rachunkowością ekologiczną w polskiej literaturze
Źródło:
Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce / red. Józefa FAMIELEC ; konsultanci: Grażyna Borys, Kazimierz GÓRKA, Stanisława SURDYKOWSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003, s. 44-47
podrozdział - raport/sprawozdanie
6

Tytuł:
System rachunków narodowych ESA
Źródło:
Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce / red. Józefa FAMIELEC ; konsultanci: Grażyna Borys, Kazimierz GÓRKA, Stanisława SURDYKOWSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003, s. 101-107
podrozdział - raport/sprawozdanie
7

Tytuł:
Rachunek kosztów ochrony środowiska
Źródło:
Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce / red. Józefa FAMIELEC ; konsultanci: Grażyna Borys, Kazimierz GÓRKA, Stanisława SURDYKOWSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003, s. 238-256
podrozdział - raport/sprawozdanie
8

Tytuł:
Koncepcja rachunkowości środowiskowej w krajach zachodnich - na przykładzie wybranego podręcznika
Źródło:
Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce / red. Józefa FAMIELEC ; konsultanci: Grażyna Borys, Kazimierz GÓRKA, Stanisława SURDYKOWSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003, s. 48-82
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Doświadczenia w wykorzystaniu elementów rachunkowości ekologicznej w wybranych krajach
Źródło:
Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce / red. Józefa FAMIELEC ; konsultanci: Grażyna Borys, Kazimierz GÓRKA, Stanisława SURDYKOWSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003, s. 83-100
rozdział w monografii
10

Tytuł:
Rachunki ekologicznych nakładów i wydatków inwestycyjnych
Źródło:
Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce / red. Józefa FAMIELEC ; konsultanci: Grażyna Borys, Kazimierz GÓRKA, Stanisława SURDYKOWSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003, s. 275-281
rozdział w monografii
11

Tytuł:
Określenie zakresu informacji statystycznych dla potrzeb sformułowanej koncepcji rachunkowości ekologicznej
Źródło:
Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce / red. Józefa FAMIELEC ; konsultanci: Grażyna Borys, Kazimierz GÓRKA, Stanisława SURDYKOWSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003, s. 282-314
rozdział w monografii
12

Autor:
Tytuł:
Rachunki aktywów i kapitałów związane z ochroną środowiska w jednostkach gospodarczych
Źródło:
Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce / red. Józefa FAMIELEC ; konsultanci: Grażyna Borys, Kazimierz GÓRKA, Stanisława SURDYKOWSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003, s. 199-237
rozdział w monografii
13

Tytuł:
Rachunek kosztów i przychodów ekologicznych
Źródło:
Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce / red. Józefa FAMIELEC ; konsultanci: Grażyna Borys, Kazimierz GÓRKA, Stanisława SURDYKOWSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003, s. 238-274
rozdział w monografii
14

Autor:
Famielec Józefa , Dańko Janusz
Tytuł:
Rachunek aktywów zaangażowanych w ochronę środowiska
Źródło:
Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce / red. Józefa FAMIELEC ; konsultanci: Grażyna Borys, Kazimierz GÓRKA, Stanisława SURDYKOWSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003, s. 199-219
podrozdział - raport/sprawozdanie
15

Tytuł:
Rachunek kapitałów własnych finansujących aktywa zaangażowane w ochronę środowiska
Źródło:
Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce / red. Józefa FAMIELEC ; konsultanci: Grażyna Borys, Kazimierz GÓRKA, Stanisława SURDYKOWSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003, s. 219-226
podrozdział - raport/sprawozdanie
16

Tytuł:
Rachunek zobowiązań ekologicznych
Źródło:
Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce / red. Józefa FAMIELEC ; konsultanci: Grażyna Borys, Kazimierz GÓRKA, Stanisława SURDYKOWSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003, s. 227-237
podrozdział - raport/sprawozdanie
17

Tytuł:
Przykłady publikacji angielskich i niemieckich
Źródło:
Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce / red. Józefa FAMIELEC ; konsultanci: Grażyna Borys, Kazimierz GÓRKA, Stanisława SURDYKOWSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003, s. 38-43
podrozdział - raport/sprawozdanie
18

Tytuł:
System rachunków narodowych a rachunki satelitarne
Źródło:
Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce / red. Józefa FAMIELEC ; konsultanci: Grażyna Borys, Kazimierz GÓRKA, Stanisława SURDYKOWSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003, s. 108-110
podrozdział - raport/sprawozdanie
19

Tytuł:
Produkt Krajowy Brutto (PKB) a Produkt Narodowy Brutto (PNB)
Źródło:
Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce / red. Józefa FAMIELEC ; konsultanci: Grażyna Borys, Kazimierz GÓRKA, Stanisława SURDYKOWSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003, s. 110-112
podrozdział - raport/sprawozdanie
20

Tytuł:
Rachunek PKB w Polsce
Źródło:
Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce / red. Józefa FAMIELEC ; konsultanci: Grażyna Borys, Kazimierz GÓRKA, Stanisława SURDYKOWSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003, s. 112-114
podrozdział - raport/sprawozdanie
21

Autor:
Famielec Józefa , Śleszyński Jerzy
Tytuł:
Dyskusja i krytyka rachunków narodowych z uwzględnieniem aspektów środowiskowych
Źródło:
Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce / red. Józefa FAMIELEC ; konsultanci: Grażyna Borys, Kazimierz GÓRKA, Stanisława SURDYKOWSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003, s. 114-120
podrozdział - raport/sprawozdanie
22

Tytuł:
Rachunkowość jako podstawa tworzenia informacji dotyczącej środowiska i jego ochrony
Źródło:
Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce / red. Józefa FAMIELEC ; konsultanci: Grażyna Borys, Kazimierz GÓRKA, Stanisława SURDYKOWSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003, s. 7-37
rozdział w monografii
23

Tytuł:
Przegląd dorobku zagranicznej i polskiej literatury dotyczącej rachunkowości ekologicznej
Źródło:
Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce / red. Józefa FAMIELEC ; konsultanci: Grażyna Borys, Kazimierz GÓRKA, Stanisława SURDYKOWSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003, s. 38-47
rozdział w monografii
24

Autor:
Famielec Józefa , Szopa Bogumiła , Śleszyński Jerzy
Tytuł:
Koncepcja rachunkowości ekologicznej w rachunkach narodowych
Źródło:
Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce / red. Józefa FAMIELEC ; konsultanci: Grażyna Borys, Kazimierz GÓRKA, Stanisława SURDYKOWSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003, s. 101-127
rozdział w monografii