Szczegóły rekorduTytuł:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu
Wydanie:
Wyd. 2 zm. i uzup.
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987
Opis fizyczny:
428, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdziałach
ISBN:
83-208-0589-9
monografia
Powiązane artykuły/referaty 42
1

Tytuł:
Koszty produkcji przemysłowej, ich poziom i struktura
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 264-266 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
podrozdział - podręcznik
2

Tytuł:
Postęp techniczny i ekonomiczno-organizacyjny w przemyśle
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 230-263 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Planowanie w przemyśle
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 285-309 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Współpraca międzynarodowa w przemyśle
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 74-80 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
podrozdział - podręcznik
5

Tytuł:
Produkcja przemysłowa, jej mierniki i jakość
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 81-97 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Zatrudnienie, wydajność pracy i płace w przemyśle
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 98-127 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Proces lokalizacji zakładu przemysłowego
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 353-356 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
podrozdział - podręcznik
8

Tytuł:
Programowanie rozwoju branży przemysłu
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 369-400 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Prognozowanie rozwoju przemysłu
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 401-429 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
rozdział w monografii
10

Tytuł:
Optymalne wielkości zakładów przemysłowych
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 52-57 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
podrozdział - podręcznik
11

Tytuł:
Kooperacja przemysłowa
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 63-70 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
podrozdział - podręcznik
12

Tytuł:
Rachunek ekonomicznej efektywności inwestycji
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 216-219 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
podrozdział - podręcznik
13

Tytuł:
Koncentracja przemysłu
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 44-52 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
podrozdział - podręcznik
14

Tytuł:
Ekstensywne i intensywne wykorzystanie środków trwałych i jego mierniki
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 176-188 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
podrozdział - podręcznik
15

Tytuł:
Wykorzystanie środków trwałych a kształtowanie się wyników ekonomicznych w przemyśle
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 188-192 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
podrozdział - podręcznik
16

Tytuł:
Opracowanie programu inwestycyjnego branży i gałęzi przemysłu
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 202-204 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
podrozdział - podręcznik
17

Tytuł:
Osiąganie projektowej zdolności produkcyjnej inwestycji
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 210-216 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
podrozdział - podręcznik
18

Tytuł:
Prawidłowości rozwoju współczesnego przemysłu
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 25-43 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
rozdział w monografii
19

Tytuł:
Znaczenie gospodarcze i efektywność ekonomiczna inwestycji modernizacyjnych
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 220-228 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
podrozdział - podręcznik
20

Tytuł:
Kształtowanie cen wyrobów przemysłowych
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 267-275 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
podrozdział - podręcznik
21

Tytuł:
Organizacja i zarządzanie przemysłem
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 310-342 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
rozdział w monografii
22

Tytuł:
Cele i zasady racjonalnego rozmieszczenia przemysłu
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 343-346 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
podrozdział - podręcznik
23

Tytuł:
Czynniki rozmieszczenia przemysłu
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 346-353 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
podrozdział - podręcznik
24

Tytuł:
Przestrzenna koncentracja i specjalizacja przemysłu
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 357-363 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
podrozdział - podręcznik
25

Tytuł:
Wyniki ekonomiczne przemysłu i jego świadczenia na rzecz państwa
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 276-279 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
podrozdział - podręcznik
26

Tytuł:
Środki finansowe na rozwój przemysłu
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 279-284 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
podrozdział - podręcznik
27

Tytuł:
Rachunek ekonomiczny w planowaniu rozmieszczenia przemysłu
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 363-367 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
podrozdział - podręcznik
28

Tytuł:
Struktura środków trwałych w przemyśle i czynniki jej zmian
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 166-173 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
podrozdział - podręcznik
29

Tytuł:
Procesy koncentracji, specjalizacji i kooperacji w przemyśle
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 44-80 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
rozdział w monografii
30

Tytuł:
Fizyczne i ekonomiczne zużycie środków trwałych
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 173-176 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
podrozdział - podręcznik
31

Tytuł:
Inwestycje przemysłowe jako instrument rozszerzania zdolności produkcyjnych i wprowadzania postępu technicznego
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 198-202 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
podrozdział - podręcznik
32

Tytuł:
Organizacja i realizacja inwestycji produkcyjnych
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 204-210 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
podrozdział - podręcznik
33

Tytuł:
Specjalizacja produkcji przemysłowej
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 57-63 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
podrozdział - podręcznik
34

Tytuł:
Kombinaty przemysłowe
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 70-73 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
podrozdział - podręcznik
35

Tytuł:
Bilans zdolności produkcyjnych w przemyśle
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 196-197 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
podrozdział - podręcznik
36

Tytuł:
Okres eksploatacji środków trwałych
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 192-196 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
podrozdział - podręcznik
37

Tytuł:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu w systemie nauk ekonomicznych
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 13-24 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
rozdział w monografii
38

Tytuł:
Zaopatrzenie i zbyt w przemyśle
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 128-165 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
rozdział w monografii
39

Tytuł:
Środki trwałe w przemyśle i ich wykorzystanie
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 166-197 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
rozdział w monografii
40

Tytuł:
Inwestycje w przemyśle
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 198-229 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
rozdział w monografii
41

Tytuł:
Koszty, ceny i wyniki ekonomiczne przemysłu
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 264-309 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
rozdział w monografii
42

Tytuł:
Rozmieszczenie przemysłu
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 343-368 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
rozdział w monografii