Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Opis fizyczny:
109 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 9
1

Tytuł:
Strategie zarządzania - próba typologii = The Management - an Attempt at the Typology
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 417 (1994) , s. 15-23. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Konceptualizacja modelu zarządzania strategicznego = Conceptualization of the Strategic Management Model
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 417 (1994) , s. 5-13. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Kredytowanie rozwoju sektora prywatnego = Crediting the Private Sector Development
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 417 (1994) , s. 77-88. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Wpływ prywatyzacji na organizację przedsiębiorstwa = Effect of Privatization on the Organization of an Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 417 (1994) , s. 55-76. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Bednarczyk Małgorzata , Deskovic Darko
Tytuł:
Spin-off - model prywatyzacji dużych przedsiębiorstw = Spin-off - the Model of Big Firm Privatization
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 417 (1994) , s. 89-99. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Analiza otoczenia dla potrzeb określenia strategii = Analysis of the Environment for the Needs of Strategy Determination
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 417 (1994) , s. 43-53. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Tytuł:
Diagnoza kompetencji strategicznych kadry kierowniczej przedsiębiorstwa = Diagnosis of the Strategic Competence the Managerial Staff
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 417 (1994) , s. 37-41. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Proaktywna zmiana organizacyjna = The Pro-Active Organizational Change
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 417 (1994) , s. 101-109. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Formułowanie i wdrażanie strategii na poziomie SBU = Formulating and Introducing the Strategy at the SBU Level
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 417 (1994) , s. 25-35. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie