Szczegóły rekorduTytuł:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2014
Opis fizyczny:
226 s.; 23 cm
Uwagi:
Wykaz aktów prawnych
ISBN:
978-83-7930-233-8
Powiązane artykuły/referaty 40
1

Tytuł:
Postępowanie sądowe i alternatywne sposoby rozwiązywania sporów w sprawach z zakresu własności intelektualnej
Źródło:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA . - Warszawa: Difin, 2014, s. 209-214
ISBN:
978-83-7930-233-8
rozdział w podręczniku
2

Tytuł:
Prawo właściwe dla rozporządzeń prawami własności intelektualnej i ustalenia pierwszeństwa tych praw
Źródło:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA . - Warszawa: Difin, 2014, s. 200-201
ISBN:
978-83-7930-233-8
podrozdział - podręcznik
3

Tytuł:
Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych wynikających z czynów nieuczciwej konkurencji
Źródło:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA . - Warszawa: Difin, 2014, s. 205-208
ISBN:
978-83-7930-233-8
podrozdział - podręcznik
4

Tytuł:
Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych wynikających z naruszenia prawa własności intelektualnej
Źródło:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA . - Warszawa: Difin, 2014, s. 204-205
ISBN:
978-83-7930-233-8
podrozdział - podręcznik
5

Tytuł:
Podmioty uprawnione
Źródło:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA . - Warszawa: Difin, 2014, s. 73-75
ISBN:
978-83-7930-233-8
podrozdział - podręcznik
6

Tytuł:
Organizacje i urzędy ochrony własności intelektualnej
Źródło:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA . - Warszawa: Difin, 2014, s. 189-193
ISBN:
978-83-7930-233-8
podrozdział - podręcznik
7

Tytuł:
Rzecznicy patentowi oraz Polska Izba Rzeczników Patentowych
Źródło:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA . - Warszawa: Difin, 2014, s. 193-194
ISBN:
978-83-7930-233-8
podrozdział - podręcznik
8

Tytuł:
Ochrona praw własności intelektualnej na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Źródło:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA . - Warszawa: Difin, 2014, s. 158-168
ISBN:
978-83-7930-233-8
podrozdział - podręcznik
9

Tytuł:
Systemy ochrony własności intelektualnej w Polsce i na świecie
Źródło:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA . - Warszawa: Difin, 2014, s. 183-189
ISBN:
978-83-7930-233-8
podrozdział - podręcznik
10

Tytuł:
Uwagi ogólne
Źródło:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA . - Warszawa: Difin, 2014, s. 195-197
ISBN:
978-83-7930-233-8
podrozdział - podręcznik
11

Tytuł:
Prawo właściwe dla powstania, treści i ustania praw własności intelektualnej
Źródło:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA . - Warszawa: Difin, 2014, s. 197-200
ISBN:
978-83-7930-233-8
podrozdział - podręcznik
12

Tytuł:
Prawo właściwe dla zobowiązań umownych dotyczących własności intelektualnej
Źródło:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA . - Warszawa: Difin, 2014, s. 201-203
ISBN:
978-83-7930-233-8
podrozdział - podręcznik
13

Tytuł:
Prawo autorskie i prawa pokrewne
Źródło:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA . - Warszawa: Difin, 2014, s. 35-53
ISBN:
978-83-7930-233-8
rozdział w podręczniku
14

Tytuł:
Umowy dotyczące praw autorskich i praw pokrewnych
Źródło:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA . - Warszawa: Difin, 2014, s. 54-69
ISBN:
978-83-7930-233-8
rozdział w podręczniku
15

Tytuł:
Uwagi ogólne dotyczące prawa własności intelektualnej
Źródło:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA . - Warszawa: Difin, 2014, s. 17-22
ISBN:
978-83-7930-233-8
rozdział w podręczniku
16

Tytuł:
Wprowadzenie
Źródło:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA . - Warszawa: Difin, 2014, s. 15-16
ISBN:
978-83-7930-233-8
wstęp/zakończenie
17

Tytuł:
Treść i charakter praw własności przemysłowej
Źródło:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA . - Warszawa: Difin, 2014, s. 112-131
ISBN:
978-83-7930-233-8
podrozdział - podręcznik
18

Tytuł:
Uwagi ogólne
Źródło:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA . - Warszawa: Difin, 2014, s. 148-150
ISBN:
978-83-7930-233-8
podrozdział - podręcznik
19

Tytuł:
Ochrona autorskich praw osobistych
Źródło:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA . - Warszawa: Difin, 2014, s. 150
ISBN:
978-83-7930-233-8
podrozdział - podręcznik
20

Tytuł:
Ochrona autorskich praw majątkowych
Źródło:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA . - Warszawa: Difin, 2014, s. 151-153
ISBN:
978-83-7930-233-8
podrozdział - podręcznik
21

Tytuł:
Ochrona praw własności przemysłowej
Źródło:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA . - Warszawa: Difin, 2014, s. 154-158
ISBN:
978-83-7930-233-8
podrozdział - podręcznik
22

Autor:
Tytuł:
Internet a prawo autorskie
Źródło:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA . - Warszawa: Difin, 2014, s. 86-94
ISBN:
978-83-7930-233-8
rozdział w podręczniku
23

Autor:
Tytuł:
Ochrona baz danych
Źródło:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA . - Warszawa: Difin, 2014, s. 78-85
ISBN:
978-83-7930-233-8
rozdział w podręczniku
24

Tytuł:
Regulacja szczególna dotycząca programów komputerowych
Źródło:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA . - Warszawa: Difin, 2014, s. 70-71
ISBN:
978-83-7930-233-8
podrozdział - podręcznik
25

Tytuł:
Model ochrony programów komputerowych
Źródło:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA . - Warszawa: Difin, 2014, s. 71-72
ISBN:
978-83-7930-233-8
podrozdział - podręcznik
26

Tytuł:
Źródła prawa własności intelektualnej
Źródło:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA . - Warszawa: Difin, 2014, s. 23-34
ISBN:
978-83-7930-233-8
rozdział w podręczniku
27

Tytuł:
Programy komputerowe
Źródło:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA . - Warszawa: Difin, 2014, s. 70-77
ISBN:
978-83-7930-233-8
rozdział w podręczniku
28

Tytuł:
Znaczenie prawa własności intelektualnej w działalności gospodarczej i pracowniczej
Źródło:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA . - Warszawa: Difin, 2014, s. 215-220
ISBN:
978-83-7930-233-8
rozdział w podręczniku
29

Tytuł:
Treść autorskich praw majątkowych do programu komputerowego
Źródło:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA . - Warszawa: Difin, 2014, s. 75-77
ISBN:
978-83-7930-233-8
podrozdział - podręcznik
30

Autor:
Tytuł:
Uwagi ogólne
Źródło:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA . - Warszawa: Difin, 2014, s. 95-97
ISBN:
978-83-7930-233-8
podrozdział - podręcznik
31

Autor:
Tytuł:
Pojęcie dóbr własności przemysłowej
Źródło:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA . - Warszawa: Difin, 2014, s. 97-98
ISBN:
978-83-7930-233-8
podrozdział - podręcznik
32

Autor:
Tytuł:
Przedmioty prawa własności przemysłowej
Źródło:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA . - Warszawa: Difin, 2014, s. 98-108
ISBN:
978-83-7930-233-8
podrozdział - podręcznik
33

Autor:
Tytuł:
Podmioty uprawnione
Źródło:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA . - Warszawa: Difin, 2014, s. 108-112
ISBN:
978-83-7930-233-8
podrozdział - podręcznik
34

Tytuł:
Systemy ochrony własności intelektualnej
Źródło:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA . - Warszawa: Difin, 2014, s. 183-194
ISBN:
978-83-7930-233-8
rozdział w podręczniku
35

Tytuł:
Ochrona praw pokrewnych
Źródło:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA . - Warszawa: Difin, 2014, s. 153
ISBN:
978-83-7930-233-8
podrozdział - podręcznik
36

Tytuł:
Odpowiedzialność karna za naruszenie praw własności intelektualnej
Źródło:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA . - Warszawa: Difin, 2014, s. 169-182
ISBN:
978-83-7930-233-8
rozdział w podręczniku
37

Tytuł:
Prawo właściwe w sprawach z zakresu własności intelektualnej
Źródło:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA . - Warszawa: Difin, 2014, s. 195-208
ISBN:
978-83-7930-233-8
rozdział w podręczniku
38

Tytuł:
Prawo własności przemysłowej
Źródło:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA . - Warszawa: Difin, 2014, s. 95-131
ISBN:
978-83-7930-233-8
rozdział w podręczniku
39

Tytuł:
Ochrona własności intelektualnej
Źródło:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA . - Warszawa: Difin, 2014, s. 148-168
ISBN:
978-83-7930-233-8
rozdział w podręczniku
40

Autor:
Tytuł:
Umowy dotyczące praw własności przemysłowej
Źródło:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA . - Warszawa: Difin, 2014, s. 132-147
ISBN:
978-83-7930-233-8
rozdział w podręczniku
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID