Szczegóły rekorduTytuł:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2]
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
[Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny, 2012]
Opis fizyczny:
[231 s.]: il.; 30 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang przy niektórych tekstach, Bibliogr. przy tekstach
Sygnatura:
NP-1282/4/[2]/Magazyn
naukowo-badawcze
Powiązane artykuły/referaty 15
1

Tytuł:
Empiryczne modele równowagi ogólnej : zagadnienia numeryczne estymacji bayesowskiej = Empirical General Equilibrium Models : Numerical Issues of the Bayesian Estimation
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. ([2012]) , s. [1]-[20]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/4/[2]/Magazyn
2

Tytuł:
Struktura empirycznego modelu równowagi ogólnej dla niejednorodnych gospodarstw domowych = Empirical General Equilibrium Model for Heterogeneous Households
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. ([2012]) , s. [21]-[40]. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/4/[2]/Magazyn
3

Tytuł:
Dwuwymiarowy rozkład ZIP-CP i jego momenty w analizie zależności miedzy zmiennymi licznikowymi
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. ([2012]) , s. [42]-[46] - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/4/[2]/Magazyn
4

Tytuł:
Wybrane dwuwymiarowe modele dla zmiennych licznikowych w ekonomii = A Bivariate Count Data Models in the Economics
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. ([2012]) , s. [48]-[54]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
NP-1282/4/[2]/Magazyn
5

Tytuł:
Wybrane zagadnienia współczesnego modelowania strukturalnego = Modern Structural Modelling : Estimated General Equilibrium Models - an Overview. Cz. 1, Estymowane modele równowagi ogólnej w zarysie
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. ([2012]) , s. [185]-[209]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., streszcz., Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/4/[2]/Magazyn
6

Tytuł:
Homogeniczny bootstrap Simara i Wilsona w estymacji miary efektywności technicznej = Homogeneous Simar and Wilson's Bootstrap for Estimating the Technical Efficiency Measure
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. ([2012]) , s. [112]-[119]. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/4/[2]/Magazyn
7

Tytuł:
Wybrane zagadnienia współczesnego modelowania strukturalnego = Modern Structural Modelling : Inference in Estimated General Equilibrium Models. Cz. 2, Wnioskowanie w estymowanych modelach równowagi ogólnej
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. ([2012]) , s. [210]-[231]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., streszcz., Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/4/[2]/Magazyn
8

Tytuł:
Orthogonal transformation of coordinates in copula M-GARCH models - Bayesian analysis for WIG20 spot and futures returns = Wielowymiarowe modele Copula M-GARCH o rozkładach niezmienniczych na transformacje ortogonalne - bayesowska analiza dla notowań spot i futures indeksu WIG20
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. ([2012]) , s. [147]-[166]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., streszcz., Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/4/[2]/Magazyn
9

Tytuł:
Spojrzenie na metody estymacji w modelach regresyjnych przez pryzmat programowania matematycznego = Mathematical Programming Perspective on Estimation Methods for Regression Models
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. ([2012]) , s. [121]-[128]. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/4/[2]/Magazyn
10

Tytuł:
Podejście statystyczne w metodzie DEA na przykładzie jednoproduktowego modelu Bankera = Statistical Approach in DEA on the Example of Single-product Banker's Model
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. ([2012]) , s. [167]-[184]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., streszcz., Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/4/[2]/Magazyn
11

Tytuł:
Dwuwymiarowy model typu ZIP-CP w łącznej analizie zmiennych licznikowych = Bivariate ZIP-CP type model in the joint analysis of count variables
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. ([2012]) , s. [131]-[146]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., streszcz., Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/4/[2]/Magazyn
12

Autor:
Polasik Michał , Marzec Jerzy , Fiszeder Piotr , Górka Jakub
Tytuł:
Modelowanie wykorzystania metod płatności detalicznych na rynku polskim
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. ([2012]) , s. [91]-[100]. - Streszcz.
Uwagi:
Streszcz.,
Sygnatura:
NP-1282/4/[2]/Magazyn
13

Autor:
Marzec Jerzy , Pawłowska Małgorzata
Tytuł:
Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach - wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych = Substitution between Trade and Bank Credit in Polish Companies - Empirical Evidence Based on Panel Data
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. ([2012]) , s. [55]-[82]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
NP-1282/4/[2]/Magazyn
14

Autor:
Marzec Jerzy , Pawłowska Małgorzata
Tytuł:
Zależność między kredytem kupieckim a bankowym w modelu zapasów - wyniki badań branżowych w Polsce = The Relationship Between Trade Credit and Inventory Investment - Empirical Results for Companies in Poland
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. ([2012]) , s. [84]-[89]. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/4/[2]/Magazyn
15

Tytuł:
Wybrane metody estymacji w semiparametrycznym modelu granicznym = Selected Estimation Methods in the Semiparametric Frontier Model
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. ([2012]) , s. [101]-[110]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/4/[2]/Magazyn