Szczegóły rekorduTytuł:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin SA, 2014
Opis fizyczny:
308 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-287-1
monografia
Powiązane artykuły/referaty 18
1

Tytuł:
Teoria rachunkowości w tworzeniu i rozwijaniu zasad rachunkowości
Źródło:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 27-48
ISBN:
978-83-7930-287-1
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Wpływ czasu na użyteczność sprawozdania finansowego
Źródło:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 131-142
ISBN:
978-83-7930-287-1
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Wybrane aspekty rachunkowości zakładów ubezpieczeń w kontekście nadrzędnych zasad rachunkowości
Źródło:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 203-213
ISBN:
978-83-7930-287-1
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Jakość informacji finansowych w teorii i w regulacjach rachunkowości
Źródło:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 13-26
ISBN:
978-83-7930-287-1
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Badania rachunkowości w zakresie rynków kapitałowych jako kierunek rozwoju pozytywnej teorii rachunkowości
Źródło:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 100-115
ISBN:
978-83-7930-287-1
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Powiązania rachunkowości z zarządzaniem w aspekcie prawnym, funkcjonalnym i przedmiotowym
Źródło:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 214-231
ISBN:
978-83-7930-287-1
rozdział w monografii
7

Autor:
Szobak Maciej , Mazurczak-Mąka Anna
Tytuł:
Zakres ujawnień informacji o segmentach działalności w sprawozdawczości spółek notowanych na rynku regulowanym w Polsce
Źródło:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 232-257
ISBN:
978-83-7930-287-1
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Polityka rachunkowości w teorii i w prawnych regulacjach rachunkowości
Źródło:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 49-70
ISBN:
978-83-7930-287-1
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Światowe regulacje instrumentów finansowych a nadrzędne zasady rachunkowości
Źródło:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 258-276
ISBN:
978-83-7930-287-1
rozdział w monografii
10

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 11-12
ISBN:
978-83-7930-287-1
rozdział w monografii
11

Tytuł:
Zmiany w zasadach podejścia do rachunkowości budżetowej
Źródło:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 184-202
ISBN:
978-83-7930-287-1
rozdział w monografii
12

Tytuł:
Sposoby regulacji rachunkowości, wybrane teorie, uwarunkowania, praktyka stanowienia standardów
Źródło:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 71-86
ISBN:
978-83-7930-287-1
rozdział w monografii
13

Tytuł:
Wartości szacunkowe w teorii i w regulacjach rachunkowości
Źródło:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 87-99
ISBN:
978-83-7930-287-1
rozdział w monografii
14

Tytuł:
Odpowiedzialność w teorii i w regulacjach rachunkowości
Źródło:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 116-130
ISBN:
978-83-7930-287-1
rozdział w monografii
15

Tytuł:
Aktywa - ewolucja i konsekwencje podejścia
Źródło:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 143-155
ISBN:
978-83-7930-287-1
rozdział w monografii
16

Tytuł:
Ewolucja współczesnych oczekiwań wobec istniejących koncepcji prowadzenia rachunkowości
Źródło:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 156-171
ISBN:
978-83-7930-287-1
rozdział w monografii
17

Tytuł:
Memoriałowość i kasowość w rozliczeniach podatkowych
Źródło:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 172-183
ISBN:
978-83-7930-287-1
rozdział w monografii
18

Tytuł:
Propozycja wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym kapitału intelektualnego metodą opcyjną
Źródło:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 277-289
ISBN:
978-83-7930-287-1
rozdział w monografii