Szczegóły rekorduTytuł:
Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin SA, 2013
Opis fizyczny:
379 s.; 23 cm.
ISBN:
978-83-7930-012-9
monografia
Powiązane artykuły/referaty 14
1

Tytuł:
Ochrona klienta w ubezpieczeniu OC doradcy podatkowego
Źródło:
Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 308-317
ISBN:
978-83-7930-012-9
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Ochrona pośrednio pokrzywdzonych a odpowiedzialność ubezpieczyciela sprawcy krzywdy w świetle art. 446 § 4 k.c.
Źródło:
Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 267-277
ISBN:
978-83-7930-012-9
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Obowiązki informacyjne pośredników ubezpieczeniowych dotyczące ich przedsiębiorstwa jako instrument ochrony klienta nieprofesjonalnego
Źródło:
Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 106-121
ISBN:
978-83-7930-012-9
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia zawieranej na odległość
Źródło:
Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 56-63
ISBN:
978-83-7930-012-9
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Konsumencki a ubezpieczeniowy reżim ochrony podmiotów stosunku ubezpieczenia
Źródło:
Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 27-46
ISBN:
978-83-7930-012-9
rozdział w monografii
6

Autor:
Tytuł:
Wspólne działania marketingowe zakładu ubezpieczeń gospodarczych i zakładu ubezpieczeń na życie z jednej grupy kapitałowej - wybrane zagadnienia prawne
Źródło:
Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 370-379
ISBN:
978-83-7930-012-9
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Prawnokarna ochrona podmiotów stosunku ubezpieczeniowego
Źródło:
Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 363-369
ISBN:
978-83-7930-012-9
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Kompetencje Rzecznika Ubezpieczonych w zakresie ochrony strony słabszej umowy ubezpieczenia
Źródło:
Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 351-362
ISBN:
978-83-7930-012-9
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Nadzór makroostrożnościowy nad rynkiem ubezpieczeniowym oraz w sytuacjach nadzwyczajnych - zagadnienia wybrane
Źródło:
Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 338-350
ISBN:
978-83-7930-012-9
rozdział w monografii
10

Tytuł:
Ochrona poszkodowanego w konstrukcji regresu nietypowego (szczególnego) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego
Źródło:
Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 297-307
ISBN:
978-83-7930-012-9
rozdział w monografii
11

Tytuł:
Gwarancja ubezpieczenia w zamówieniach publicznych
Źródło:
Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 198-206
ISBN:
978-83-7930-012-9
rozdział w monografii
12

Tytuł:
Ochrona ubezpieczonych w międzynarodowym postępowaniu upadłościowym zakładu ubezpieczeń
Źródło:
Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 97-105
ISBN:
978-83-7930-012-9
rozdział w monografii
13

Tytuł:
Ochrona ubezpieczającego w prawie prywatnym międzynarodowym
Źródło:
Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 85-96
ISBN:
978-83-7930-012-9
rozdział w monografii
14

Tytuł:
Niedozwolone postanowienia umowne w umowach ubezpieczenia
Źródło:
Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 64-74
ISBN:
978-83-7930-012-9
rozdział w monografii