Szczegóły rekorduTytuł:
Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego : dylematy polityki społeczno-ekonomicznej : księga jubileuszowa dedykowana: prof. dr hab. Stanisławowi Lisowi, dr hc. z okazji 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i prof. dr hab. Andrzejowi Pruskowi z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
462 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. po rozdz.
ISBN:
978-83-934124-3-3
monografia
Powiązane artykuły/referaty 9
1

Tytuł:
Przedmowa
Źródło:
Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego : dylematy polityki społeczno-ekonomicznej : księga jubileuszowa dedykowana: prof. dr hab. Stanisławowi Lisowi, dr hc. z okazji 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i prof. dr hab. Andrzejowi Pruskowi z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej / [red. nauk. Stanisław LIS, Andrzej PRUSEK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 27-29
ISBN:
978-83-934124-3-3
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Instrumenty stabilności finansowej strefy euro a wydatki sektora finansów publicznych państw Unii Europejskiej
Źródło:
Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego : dylematy polityki społeczno-ekonomicznej : księga jubileuszowa dedykowana: prof. dr hab. Stanisławowi Lisowi, dr hc. z okazji 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i prof. dr hab. Andrzejowi Pruskowi z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej / [red. nauk. Stanisław LIS, Andrzej PRUSEK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 262-281 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-934124-3-3
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Wyzwania związane z tworzeniem GOW w Polsce w dobie kryzysu gospodarczego
Źródło:
Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego : dylematy polityki społeczno-ekonomicznej : księga jubileuszowa dedykowana: prof. dr hab. Stanisławowi Lisowi, dr hc. z okazji 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i prof. dr hab. Andrzejowi Pruskowi z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej / [red. nauk. Stanisław LIS, Andrzej PRUSEK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 411-429 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-934124-3-3
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Państwa Grupy Wyszehradzkiej - zmiany konkurencyjności wewnątrzgałęziowej gospodarek w okresie światowego kryzysu finansowo-gospodarczego
Źródło:
Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego : dylematy polityki społeczno-ekonomicznej : księga jubileuszowa dedykowana: prof. dr hab. Stanisławowi Lisowi, dr hc. z okazji 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i prof. dr hab. Andrzejowi Pruskowi z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej / [red. nauk. Stanisław LIS, Andrzej PRUSEK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 230-247 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-934124-3-3
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Gospodarka Polski na rynku Unii Europejskiej w latach 2004-2012 - analiza porównawcza
Źródło:
Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego : dylematy polityki społeczno-ekonomicznej : księga jubileuszowa dedykowana: prof. dr hab. Stanisławowi Lisowi, dr hc. z okazji 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i prof. dr hab. Andrzejowi Pruskowi z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej / [red. nauk. Stanisław LIS, Andrzej PRUSEK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 319-340 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-934124-3-3
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Poverty in the European Union in a Relative Perspective
Źródło:
Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego : dylematy polityki społeczno-ekonomicznej : księga jubileuszowa dedykowana: prof. dr hab. Stanisławowi Lisowi, dr hc. z okazji 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i prof. dr hab. Andrzejowi Pruskowi z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej / [red. nauk. Stanisław LIS, Andrzej PRUSEK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 248-261 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-934124-3-3
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Dochody ludności rolniczej w Polsce - kierunki zmian
Źródło:
Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego : dylematy polityki społeczno-ekonomicznej : księga jubileuszowa dedykowana: prof. dr hab. Stanisławowi Lisowi, dr hc. z okazji 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i prof. dr hab. Andrzejowi Pruskowi z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej / [red. nauk. Stanisław LIS, Andrzej PRUSEK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 341-357 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-934124-3-3
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Kryzys finansowy jako czynnik przemian dla państwa i systemu rządzenia w Unii Europejskiej
Źródło:
Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego : dylematy polityki społeczno-ekonomicznej : księga jubileuszowa dedykowana: prof. dr hab. Stanisławowi Lisowi, dr hc. z okazji 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i prof. dr hab. Andrzejowi Pruskowi z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej / [red. nauk. Stanisław LIS, Andrzej PRUSEK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 150-166 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-934124-3-3
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Sektor finansowy jako źródło destabilizacji finansów publicznych i zadłużenia państw Unii Europejskiej oraz kierunki działań stabilizacyjnych
Źródło:
Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego : dylematy polityki społeczno-ekonomicznej : księga jubileuszowa dedykowana: prof. dr hab. Stanisławowi Lisowi, dr hc. z okazji 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i prof. dr hab. Andrzejowi Pruskowi z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej / [red. nauk. Stanisław LIS, Andrzej PRUSEK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 131-149 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-934124-3-3
rozdział w monografii