Szczegóły rekorduTytuł:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Opis fizyczny:
215 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy tekstach
Program badawczy:
82/KR/1/2005/S/254
Sygnatura:
NP-788/5/Magazyn
naukowo-badawcze
Powiązane artykuły/referaty 11
1

Tytuł:
Wycena bilansowa instrumentów finansowych na przykładzie strategii spread motyla
Źródło:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. (2005) , s. 20-34 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-788/5/Magazyn
2

Tytuł:
Atestacja informacji ekonomicznych z systemu rachunkowości w kontekście oszustw
Źródło:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. (2005) , s. 35-69 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-788/5/Magazyn
3

Tytuł:
Kontrola wewnętrzna w systemie informatycznym rachunkowości
Źródło:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. (2005) , s. 70-92 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-788/5/Magazyn
4

Tytuł:
Zgodność procedury odroczonego podatku dochodowego z ogólną teorią rachunkowości - próba weryfikacji
Źródło:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. (2005) , s. 122-134 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-788/5/Magazyn
5

Tytuł:
Jednostka PPS jako podstawa konwersji sprawozdań finansowych międzynarodowych grup kapitałowych
Źródło:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. (2005) , s. 135-148 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-788/5/Magazyn
6

Tytuł:
Analityczna funkcja produkcji jako instrument motywowania pracowników
Źródło:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. (2005) , s. 149-158 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-788/5/Magazyn
7

Tytuł:
The Risk Premium Category under the Assumption of Capital's Energetics Nature : the Case of Banking Sector in Poland for the Years 1991-2003
Źródło:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. (2005) , s. 159-171 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-788/5/Magazyn
8

Tytuł:
Kontrowersje wokół terminów wydatku, kosztu i nakładu w polskich oraz unijnych aktach prawnych dotyczących funduszy strukturalnych
Źródło:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. (2005) , s. 172-192 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-788/5/Magazyn
9

Tytuł:
Specyfika i zadania rachunku kosztów w szpitalu
Źródło:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. (2005) , s. 193-215 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-788/5/Magazyn
10

Tytuł:
Dowód istnienia i liczbowa ocena premii za ryzyko
Źródło:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. (2005) , s. 4-19 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-788/5/Magazyn
11

Tytuł:
Połączenia spółek w polskim i międzynarodowym prawie bilansowym
Źródło:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. (2005) , s. 93-121 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-788/5/Magazyn