Szczegóły rekorduTytuł:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
280 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7252-644-1
monografia
Powiązane artykuły/referaty 13
1

Tytuł:
Sprawozdawczość podatkowa - nowe wyzwania w zakresie kwantyfikacji wielkości podatkowych = Tax Reporting - New Challenges in Quantifying Tax Levels
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 43-52. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-644-1
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Problemy wyceny środków trwałych i nieruchomości inwestycyjnych przedsiębiorstwa = Problems in Valuating a Company's Tangible Fixed Assets and Investment Property
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 203-214. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-644-1
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Badanie wartości szacunkowych według krajowych i międzynarodowych standardów rewizji finansowej = The Study of Accounting Estimates under Polish and International Standards on Auditing
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 271-280. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-644-1
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Ujęcie skutków wyceny w wartości godziwej w sprawozdaniu z dochodów całkowitych = Recognising Fair Value Valuation Effects in the Comprehensive Income Statement
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 23-33. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-644-1
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Wycena księgowa a wybór koncepcji wyniku finansowego = Valuation in Accounting and the Choice between Comprehensive Income and Net Income
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 87-97. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-644-1
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Przesłanki poprawnej kwantyfikacji czynników w analizie sprawozdań finansowych = Conditions for the Proper Quantification of Factors in the Financial Statements Analysis
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 152-161. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-644-1
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Wartość godziwa i koszt historyczny jako podstawa wyceny w rachunkowości : próba oceny = Fair Value and Historical Cost as the Basis for Valuation in Accounting - An Assessment
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 118-130. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-644-1
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Wartość firmy - kontrowersyjny obszar pomiaru i prezentacji = Methods for Determining the Value of Companies - A Controversial Area of Measurement and Presentation
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 259-270. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-644-1
rozdział w monografii
9

Autor:
Tytuł:
Prawne uwarunkowania wyceny sprawozdawczej w postępowaniu w przedmiocie upadłości = Legal Conditions in the Valuation of Financial Statements - Proceedings for a Declaration of Bankruptcy
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 13-22. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-644-1
rozdział w monografii
10

Tytuł:
Rachunkowościowa tożsamość wyceny wartości rynkowej kapitału własnego przedsiębiorstwa dla metody skorygowanych aktywów netto "SAN" wyceny z modelem Black-Scholesa - kapitał własny jako opcja rzeczowa = Determining the Market Value of an Equity Using the Adjusted Net Asset Method versus the Black-Sholes Model - Proof that There Is No Significant Difference between the Two Methods
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 107-117. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-644-1
rozdział w monografii
11

Autor:
Szafraniec Agata , Toborek-Mazur Joanna
Tytuł:
Kontrowersje wokół aktywów niematerialnych w sprawozdaniu finansowym = Identifying and Accounting for Reverse Acquisitions in Financial Statements
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 249-258. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-644-1
rozdział w monografii
12

Tytuł:
Wybrane aspekty wyceny aktywów i pasywów według wartości godziwej = Selected Aspects of Assets and Liabilities Valuation according to the Fair Value
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 215-224. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-644-1
rozdział w monografii
13

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 9-11
ISBN:
978-83-7252-644-1
rozdział w monografii