Szczegóły rekorduTytuł:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Adres wydawniczy:
Wrocław [et al.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1984
Opis fizyczny:
196 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy niektórych art., Bibliogr.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 14
1

Tytuł:
Problemy układu cen w gospodarce socjalistycznej na tle sposobu rozliczania kosztów produkcji sprzężonej = Problems of the Price-System in Socialist Economy - in View of the Methods of Cost Calculation in Linked Production
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 27 (1984) , s. 69-76. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Racjonalność gospodarowania w socjalizmie jako przedmiot sporów i dociekań = Rationality in Socialist Economy : Debates and Research
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 27 (1984) , s. 7-22. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Próba weryfikacji hipotezy okresowych zmian dynamiki gospodarczej w socjalizmie : (na przykładzie europejskich krajów RWPG) = Statistical Verification of the Hypothesis of Periodical Changes in Economic Dynamics Under Socialism
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 27 (1984) , s. 111-128. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Badanie terytorialnego rozmieszczenia zjawisk = Research on Territorial Allocation of Phenomena
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 27 (1984) , s. 173-181. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Wielowymiarowa analiza porównawcza systemu ilościowych współzależności w gospodarce światowej = Multidimensional Comparative Analysis of Quantitative Interrelations in the World Economy
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 27 (1984) , s. 97-110. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Taksonomia zgodności w badaniach rynkowych = Matching Taxonomy in Market Research
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 27 (1984) , s. 85-96. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Mierniki zmian poziomu i struktury cen = The Measures of Changes in Levels and Structure of Prices
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 27 (1984) , s. 77-83. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Uwagi o stanie teorii integracji w literaturze zachodniej = Comments on the State of Theory of Integration in Western Economic Literature
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 27 (1984) , s. 183-193. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Proces zawierania i dezintegracji małżeństw w Norwegii = The Process of Contracting and Disintegration of Marriage in Norway
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 27 (1984) , s. 147-171. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Problematyka racjonalnego gospodarowania w teorii ekonomii politycznej socjalizmu = Problems of Rational Economy in the Theory of Political Economy of Socialism
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 27 (1984) , s. 23-34. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
11

Autor:
Tytuł:
Problemy racjonalizacji zatrudnienia w Polsce w latach 1970-1982 = Problems of Rationalization of the Employment in Poland in the Period 1970-1982
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 27 (1984) , s. 35-46. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Kierunki doskonalenia metod kwantyfikacji samofinansowania przedsiębiorstw = Directions of Improvement in Quantitative Methods of Self-Financing Enterprises
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 27 (1984) , s. 47-68. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Spór o kryteria oceny wzrostu ekstensywnego i intensywnego = Controversy Concerning the Evaluation Criteria of Extensive and Intensive Growth
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 27 (1984) , s. 129-146. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Profesor Stefan Górniak - jego twórczość i dzieło
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 27 (1984) , s. 3-6
artykuł w czasopiśmie