Szczegóły rekorduTytuł:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
209 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy tekstach
Program badawczy:
52/KR/1/07/S/413
Sygnatura:
NP-1193/Magazyn
naukowo-badawcze
Powiązane artykuły/referaty 12
1

Tytuł:
Natura czasu a amortyzowanie środków trwałych
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. (2007) , s. 4-18 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1193/Magazyn
2

Tytuł:
Istota drzew decyzyjnych i ich wykorzystanie w praktyce światowej i polskiej do prognozy upadłości - analiza przypadków
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. (2007) , s. 101-120 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1193/Magazyn
3

Tytuł:
Nieruchomości inwestycyjne w ujęciu MSR i MSSF
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. (2007) , s. 39-57 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1193/Magazyn
4

Tytuł:
Struktura teoretyczna rachunkowości instrumentów finansowych
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. (2007) , s. 58-76 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1193/Magazyn
5

Tytuł:
Sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych według MSSF i PPS - analiza komparatywna
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. (2007) , s. 121-132 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1193/Magazyn
6

Tytuł:
Rola naturalnej stopy zwrotu z kapitału w zapewnieniu równowagi ekonomicznej
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. (2007) , s. 133-144 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1193/Magazyn
7

Tytuł:
Rachunkowość podwójna jako system pomiaru kapitału właścicieli
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. (2007) , s. 145-166 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1193/Magazyn
8

Tytuł:
Wycena i prezentacja rezerw na zobowiązania wg ustawy o rachunkowości i MSSF
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. (2007) , s. 167-179 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1193/Magazyn
9

Tytuł:
Identyfikacja i rozliczanie połączeń jednostek gospodarczych w świetle MSSF 3
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. (2007) , s. 180-198 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1193/Magazyn
10

Tytuł:
Kształtowanie zysków w celu unikania strat wobec relacji agencji między właścicielem i zarządzającym
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. (2007) , s. 199-209 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1193/Magazyn
11

Tytuł:
Przepływy pieniężne w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstwa : przegląd literatury
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. (2007) , s. 19-38 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1193/Magazyn
12

Tytuł:
Analiza koncepcji ujęcia podatku dochodowego w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. (2007) , s. 77-100 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1193/Magazyn