Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984
Opis fizyczny:
171 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 8
1

Tytuł:
Rola władzy politycznej w przezwyciężaniu sprzeczności między racjonalnością ekonomiczną a racjonalnością społeczną = The Role of Political Authority in Overcoming the Contradictions between Economic Rationality and Social Rationality
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. . - nr 183 (1984) , s. 135-151. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Opozycyjna polityka endecji wobec rządu gen. W. Sikorskiego w latach 1940-1943 = National Democrats' Opposition to Gen. Sikorski Government between 1940 and 1943
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. . - nr 183 (1984) , s. 5-36. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Stanowisko ZSRR wobec RFN oraz perspektywy dalszej dwustronnej współpracy (na początku lat osiemdziesiątych) = Attitude of the Soviet Union toward the F.R.G. and Perspectives of Further Bilateral Co-operation (in Early 8os)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. . - nr 183 (1984) , s. 37-56. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Wpływ FDP na kształtowanie stosunków politycznych RFN z Polską w ostatniej fazie rządów koalicji socjalliberalnej (sierpień 1980 - październik 1982) = Impact of the FDP Party on Shaping of International Relations between Poland and the FRG in the Last Phase of the Socio-liberal Coalition Government (August-1980 - October 1982)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. . - nr 183 (1984) , s. 57-77. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Współpraca gospodarcza RFN z krajami socjalistycznymi w latach siedemdziesiątych = Economic Partnership between the F.R.G. and Socialist Countries in the 70s
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. . - nr 183 (1984) , s. 79-101. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Teoretyczno-metodologiczne problem badań postaw politycznych = Theoretical and Methodological Problems of Investigating Political Attitudes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. . - nr 183 (1984) , s. 117-134. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego w PRL : (z problematyki stosunku do państwa i przemian ustrojowych) = The Association of the Explorers of the Bible In People's Poland (Its Attitude towards State and Political System's Transformations)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. . - nr 183 (1984) , s. 153-171. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Wiedza polityczna (zarys teoretyczny : podstawowe problem badawcze) = Political Knowledge (Theoretical Outline : Basic Research Problems)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. . - nr 183 (1984) , s. 103-116. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie