Szczegóły rekorduTytuł:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
508 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-583-3
monografia
Powiązane artykuły/referaty 28
1

Tytuł:
Procesy informacyjno-decyzyjne w zarządzaniu
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 83-97
ISBN:
978-83-7252-583-3
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Przedmiot nauk o zarządzaniu
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 13-27
ISBN:
978-83-7252-583-3
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 28-41
ISBN:
978-83-7252-583-3
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Struktury organizacyjne
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 42-66
ISBN:
978-83-7252-583-3
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Etyczny i kulturowy kontekst zarządzania
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 431-445
ISBN:
978-83-7252-583-3
Tryb dostępu:
rozdział w monografii
6

Tytuł:
System logistyczny
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 271-286
ISBN:
978-83-7252-583-3
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Organizacja systemów zarządzania wiedzą
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 322-342
ISBN:
978-83-7252-583-3
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Rozwój i zarządzanie zmianami
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 372-388
ISBN:
978-83-7252-583-3
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Organizacja ucząca się
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 389-403
ISBN:
978-83-7252-583-3
rozdział w monografii
10

Tytuł:
Nadzór korporacyjny
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 417-430
ISBN:
978-83-7252-583-3
rozdział w monografii
11

Tytuł:
Nowe kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 463-476
ISBN:
978-83-7252-583-3
rozdział w monografii
12

Tytuł:
Zarządzanie ryzykiem
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 142-155
ISBN:
978-83-7252-583-3
rozdział w monografii
13

Tytuł:
Przedmiot i zakres zarządzania zasobami ludzkimi
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 186-206
ISBN:
978-83-7252-583-3
rozdział w monografii
14

Tytuł:
Organizacja działalności operacyjnej
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 254-270
ISBN:
978-83-7252-583-3
rozdział w monografii
15

Tytuł:
Zarządzanie jakością
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 287-300
ISBN:
978-83-7252-583-3
rozdział w monografii
16

Tytuł:
Zarządzanie projektami
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 301-321
ISBN:
978-83-7252-583-3
rozdział w monografii
17

Tytuł:
Wspomaganie informatyczne zarządzania
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 343-356
ISBN:
978-83-7252-583-3
rozdział w monografii
18

Tytuł:
Zarządzanie informacjami i komunikacją
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 357-371
ISBN:
978-83-7252-583-3
rozdział w monografii
19

Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 446-462
ISBN:
978-83-7252-583-3
rozdział w monografii
20

Tytuł:
Zarządzanie procesowe
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 67-82
ISBN:
978-83-7252-583-3
rozdział w monografii
21

Tytuł:
Ocena sprawności działania
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 98-109
ISBN:
978-83-7252-583-3
rozdział w monografii
22

Tytuł:
Zarządzanie strategiczne
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 110-127
ISBN:
978-83-7252-583-3
rozdział w monografii
23

Tytuł:
Systemy wczesnego ostrzegania i zarządzanie kryzysowe
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 128-141
ISBN:
978-83-7252-583-3
rozdział w monografii
24

Tytuł:
Podejścia i metody badawcze w organizowaniu
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 156-185
ISBN:
978-83-7252-583-3
rozdział w monografii
25

Tytuł:
Specyfika pracy kierowniczej
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 207-221
ISBN:
978-83-7252-583-3
rozdział w monografii
26

Tytuł:
Zarządzanie kompetencjami i kapitałem intelektualnym
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 222-235
ISBN:
978-83-7252-583-3
rozdział w monografii
27

Tytuł:
Ergonomiczne uwarunkowania procesów pracy
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 236-253
ISBN:
978-83-7252-583-3
rozdział w monografii
28

Tytuł:
Zarządzanie w warunkach globalizacji
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 404-416
ISBN:
978-83-7252-583-3
Tryb dostępu:
rozdział w monografii
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID