Szczegóły rekorduTytuł:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4]
Kierownik tematu:
Kierownik zespołu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
231 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy niektórych tekstach, Bibliogr. przy tekstach
Program badawczy:
160/KR/1/2011/S/639
Sygnatura:
NP-1107/[4]/Magazyn
naukowo-badawcze
Powiązane artykuły/referaty 14
1

Tytuł:
Kapitał własny w sprawozdawczości skonsolidowanej
Źródło:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI. (2011) , s. 186-206 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1107/[4]/Magazyn
2

Tytuł:
Rola kapitału ludzkiego w rozwoju działalności polskiego sektora bankowego
Źródło:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI. (2011) , s. 4-18 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1107/[4]/Magazyn
3

Tytuł:
Alternatywny program badań kapitału ludzkiego = Alternative Research Program of Human Capital
Źródło:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI. (2011) , s. 19-40. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., streszcz., Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1107/[4]/Magazyn
4

Tytuł:
Sprawiedliwe opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw jako determinanta wzrostu gospodarczego = Fair Corporate Tax as a Determinant of an Economic Growth
Źródło:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI. (2011) , s. 41-51. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1107/[4]/Magazyn
5

Tytuł:
Translacja wynagrodzeń, a parytet produktywności pracy - analiza empiryczna = Wage Productivity Parity and Translation of Salaries - Empirical Study
Źródło:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI. (2011) , s. 52-62. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., streszcz., Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1107/[4]/Magazyn
6

Tytuł:
Rodzinne gospodarstwo domowe jako miejsce tworzenia kapitału ludzkiego
Źródło:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI. (2011) , s. 63-73 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1107/[4]/Magazyn
7

Tytuł:
Efektywność wydatków na opiekę zdrowotną jako problem społeczno-ekonomiczny = Effectiveness of the Health Care Expenditure as an Socio-Economic Issue
Źródło:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI. (2011) , s. 74-84. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., streszcz., Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1107/[4]/Magazyn
8

Tytuł:
Determinanty informacji generowanej przez system rachunkowości jednostki
Źródło:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI. (2011) , s. 105-122 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1107/[4]/Magazyn
9

Tytuł:
Paradygmat wyceny w kontekście wartości godziwej
Źródło:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI. (2011) , s. 85-104 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1107/[4]/Magazyn
10

Tytuł:
Ochrona danych w systemie informatycznym rachunkowości
Źródło:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI. (2011) , s. 123-139 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1107/[4]/Magazyn
11

Tytuł:
Czynniki determinujące kształtowanie wyniku finansowego w celu unikania strat w spółkach publicznych w Polsce - próba identyfikacji
Źródło:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI. (2011) , s. 140-158 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1107/[4]/Magazyn
12

Tytuł:
Problematyka miar wartości w rachunkowości a koncepcja wyceny instrumentów finansowych na podstawie modelu ważonego
Źródło:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI. (2011) , s. 159-177 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1107/[4]/Magazyn
13

Tytuł:
System informacyjny wspomagający uzyskanie i rozliczenie dofinansowania projektu inwestycyjnego ze środków unijnych
Źródło:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI. (2011) , s. 178-185 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1107/[4]/Magazyn
14

Tytuł:
Analiza portfelowa należności = Portfolio Analysis of Accounts Receivable
Źródło:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI. (2011) , s. 207-231. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1107/[4]/Magazyn