Szczegóły rekorduTytuł:
Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej
Kierownik projektu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
162 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy tekstach
Program badawczy:
105/KRF/1/2005/S/277
Sygnatura:
NP-1021/Magazyn
naukowo-badawcze
Powiązane artykuły/referaty 10
1

Tytuł:
Recenzja pracy badawczej pt. Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej, wykonanej pod kierownictwem prof. dr hab. Bronisława Micherdy : (BS 105/KRF/1/2005/S/277)
Źródło:
Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej / kier. projektu: Bronisław MICHERDA. (2004) , s. 1-5
recenzja
2

Tytuł:
Rachunkowość funduszy emerytalnych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej
Źródło:
Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej / kier. projektu: Bronisław MICHERDA. (2004) , s. 122-137 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1021/Magazyn
3

Tytuł:
Rola kontroli, audytu i sprawozdawczości wewnętrznej w przedsiębiorstwie
Źródło:
Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej / kier. projektu: Bronisław MICHERDA. (2004) , s. 138-155 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1021/Magazyn
4

Tytuł:
Wpływ standaryzacji i harmonizacji zasad rachunkowości w Polsce na sprawozdawczość finansową spółek giełdowych
Źródło:
Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej / kier. projektu: Bronisław MICHERDA. (2004) , s. 156-162 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1021/Magazyn
5

Tytuł:
Niezależność biegłych rewidentów w świetle wymagań Unii Europejskiej
Źródło:
Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej / kier. projektu: Bronisław MICHERDA. (2004) , s. 58-81 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1021/Magazyn
6

Tytuł:
Fundusze pomocowe Unii Europejskiej w księgach rachunkowych jednostek samorządu terytorialnego
Źródło:
Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej / kier. projektu: Bronisław MICHERDA. (2004) , s. 82-95 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1021/Magazyn
7

Tytuł:
Ochrona środowiska w sprawozdaniu finansowym - kierunki harmonizacji w krajach Unii Europejskiej
Źródło:
Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej / kier. projektu: Bronisław MICHERDA. (2004) , s. 96-121 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1021/Magazyn
8

Tytuł:
Przesłanki ewolucji współczesnej rachunkowości i jej regulacji prawnych
Źródło:
Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej / kier. projektu: Bronisław MICHERDA. (2004) , s. 5-19 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1021/Magazyn
9

Tytuł:
Wiarygodność sprawozdania finansowego
Źródło:
Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej / kier. projektu: Bronisław MICHERDA. (2004) , s. 20-33 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1021/Magazyn
10

Tytuł:
Organizacyjno-prawne instrumenty regulacji rachunkowości i zawodu księgowego w Unii Europejskiej
Źródło:
Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej / kier. projektu: Bronisław MICHERDA. (2004) , s. 34-57 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1021/Magazyn
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID