Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984
Opis fizyczny:
156 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 9
1

Tytuł:
Centralizacja i decentralizacja decyzji = Centralization and Decentralization of Decision - taking
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. . - nr 195 (1984) , s. 27-38. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Kształtowanie wzorców normatywnych dla potrzeb oceny struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa = Formation of Normative Models for Estimaive Needs of Enterprize's Organizational Structure
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. . - nr 195 (1984) , s. 59-74. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Proces zarządzania jako przedmiot organizowania = Management Process as Subject of Organization
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. . - nr 195 (1984) , s. 5-26. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Charakterystyka wybranych teorii kierowania = Description of Selected Theories of Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. . - nr 195 (1984) , s. 39-57. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Podstawy analizy struktury hierarchicznej = Bases of Analyses of Hierarchical Structure
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. . - nr 195 (1984) , s. 75-88. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Funkcje i niesprawności systemu informacyjnego zarządzania = Functions and Failures of Informational System of Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. . - nr 195 (1984) , s. 89-102. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Problemy preferencji informacji w zarządzaniu = Problems of Preference of Information in Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. . - nr 195 (1984) , s. 121-137. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Ograniczenia wykorzystania badań systemowych w nauce organizacji i zarządzania = Limitations of the use of Systemic Researches in Science of Organization and Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. . - nr 195 (1984) , s. 139-156. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Podstawowe tendencje w badaniu potrzeb informacyjnych kierownictwa = Basic Trends in Research of Management's Informational Needs
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. . - nr 195 (1984) , s. 103-119. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie