Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Opis fizyczny:
129 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 9
1

Tytuł:
Międzyzakładowe porównanie kosztów pracy na przykładzie wybranych hut polskich = Comparative Analysis of Labour Cost in Selected Polish Foundries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander MYSIŃSKI]. . - nr 266 (1988) , s. 53-68. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Polityka płac w warunkach reformy gospodarczej = Policy of Wages under the Conditions of the Economic Reform
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander MYSIŃSKI]. . - nr 266 (1988) , s. 17-26. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Rola i zakres planowania długookresowego w systemie planowania mikroekonomicznego = Role and Extent of Long-term Planning in Microeconomic Planning
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander MYSIŃSKI]. . - nr 266 (1988) , s. 5-16. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Próba zastosowania techniki zarządzania przez wyjątki w sferze zarządzania bezpośrednio produkcyjnego = Attempts to Implement the Technique of Management by Exception in the Sphere of Direct Production Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander MYSIŃSKI]. . - nr 266 (1988) , s. 113-129. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Przychodzki Wojciech , Antoniec Aleksander , Cziżowa Walentyna
Tytuł:
Doskonalenie pracy robotników pomocniczych w przedsiębiorstwach ZSRR jako czynnik podwyższenia efektywności produkcji = Improvement of the Labour of Auxiliary Workers Contributing to Increased Effectiveness of Production
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander MYSIŃSKI]. . - nr 266 (1988) , s. 43-52. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Przychodzki Wojciech , Major Zbigniew
Tytuł:
Drogi zmniejszania ilości nadliczbowych godzin pracy w elektrowniach : (na przykładzie Południowego Okręgu Energetycznego) = Ways of Reducing Level of Overtime Work in Power Plants
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander MYSIŃSKI]. . - nr 266 (1988) , s. 69-81. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Ocena ekonomicznych efektów wdrożenia przedsięwzięć inwestycyjnych w gospodarce wodno-ściekowej przedsiębiorstw przemysłowych aglomeracji miejskiej = Estimation of Economic Effects of Investment Projects Implementation in Water and Waste-water Economics in Industrial Enterprises in Krakow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander MYSIŃSKI]. . - nr 266 (1988) , s. 83-95. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Ocena stanu zatrudnienia w gospodarce wodno-ściekowej przedsiębiorstw przemysłowych aglomeracji krakowskiej = Assessment of Employment in Sewer and Water Supply Sector of Industrial Enterprises in Cracow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander MYSIŃSKI]. . - nr 266 (1988) , s. 97-111. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
9

Autor:
Borowiecki Ryszard , Podgórski Adolf
Tytuł:
Rachunek ekonomicznej efektywności wybranych przedsięwzięć z zakresu postępu technicznego = Methods of Obtaining Economic Account of Effectiveness of Technological Progress
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander MYSIŃSKI]. . - nr 266 (1988) , s. 27-42. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie