Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Opis fizyczny:
173 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. I ros. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 7
1

Tytuł:
Kilka uwag na temat doboru zmiennych do modeli taksonometrycznych = Some Remarks Concerning the Selection of Variables for the Taxonomic Models
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. . - nr 206 (1985) , s. 5-23. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Wykorzystanie metod taksonomii numerycznej w modelowaniu ekonometrycznym = The Application of the Methods of Numerical Taxonomy in Econometric Modelling
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. . - nr 206 (1985) , s. 53-77. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Charakterystyka wybranych nieklasycznych metod prognozowania = The Characteristics of the Selected Non-Classical Forecasting Methods
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. . - nr 206 (1985) , s. 25-51. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Uwagi na temat doboru zmiennych do modelu prognostycznego = Some Remarks Concerning the Selection of Variables for Forecasting Model
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. . - nr 206 (1985) , s. 151-173. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Tytuł:
Prognozowanie w warunkach braku stabilności parametrów modelu ekonometrycznego = Forecasting in Conditions of the Lack of Stability of Parameters in Econometric Model
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. . - nr 206 (1985) , s. 79-97. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Grabiński Tadeusz , Amin Mohammed
Tytuł:
Analiza efektywności wybranych metod prognozowania na podstawie danych empirycznych = The Analysis of the Effectiveness of Selected Methods of Forecasting on the Basis of Empirical Data
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. . - nr 206 (1985) , s. 115-151. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Wydymus Stanisław , Ziad Abdulla T.
Tytuł:
Dynamiczna analiza zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w krajach rozwijających się = The Dynamic Analysis of the Differentiation of Socio-Econoaic Development Level in the LDCs
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. . - nr 206 (1985) , s. 99-113. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie