Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Opis fizyczny:
161 s.: il., tab.; 24 cm
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 9
1

Tytuł:
Nierzymskokatolickie związki wyznaniowe w PRL. Z charakterystyki ich stanu posiadania = Non Roman-Catholic Churches in People's Poland (description of their property)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. . - nr 274 (1988) , s. 69-86
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Świadomość ekonomiczna a świadomość polityczna = Economic Awareness vs Political Awareness
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. . - nr 274 (1988) , s. 5-21. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Ewolucja stosunków japońsko-chińskich a latach 1949-1978 = Evolution of Japanese-Chinese Relations in the Years 1949-1978
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. . - nr 274 (1988) , s. 141-161. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Praktyka i teoria współczesnych negocjacji międzynarodowych = Practice and Theory of Contemporary International Negotiations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. . - nr 274 (1988) , s. 87-104
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Działalność samorządu załóg przedsiębiorstw państwowych w 1986 r. = The Activity of State-owned Enterprises' Self-Governments in 1986
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. . - nr 274 (1988) , s. 23-39. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Polska emigracja polityczna w Wielkiej Brytanii w końcu lat czterdziestych = Polish Political Emigration in Great Britain in the late 40s
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. . - nr 274 (1988) , s. 55-67
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Wybrane problemy podejmowania decyzji w polityce zagranicznej ZSSR = Selected Issues Concerning Decision-taking Process in the Central Governing and Administrative offices as regards the U.S.S.R.'s Foreign Policy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. . - nr 274 (1988) , s. 105-124
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
"Problemy humanitarne" w polityce RFN wobec Bułgarii, Rumunii i Węgier = "Humanitarian problems" and Interpersonal Contacts in the Normalization Process between the F.R.G. and Bulgaria, Rumania and Hungary
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. . - nr 274 (1988) , s. 125-140. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Endeckie koncepcje rozwiązania kwestii żydowskiej, ukraińskiej i białoruskiej w ostatnich latach Drugiej Rzeczypospolitej : zarys problematyki = The Conceptions of the National Democrats of the Solution of the Jewish, Ukrainian and Belourussian Question in the Last Years of the Second Polish State
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. . - nr 274 (1988) , s. 41-53. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie