Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Opis fizyczny:
176 s.: il., tab.; 24 cm
Uwagi:
Rez., summ.,
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 8
1

Tytuł:
Polska Rada Ekumeniczna i Kościoły członkowskie wobec problemu niemieckiego : (z chronologii wydarzeń) = Attitude of Polish Ecumenical Council and Its Member Churches Towards the German Problem
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. . - nr 155 (1982) , s. 155-176. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Kierunki zainteresowań społeczno-politycznych studentów uczelni ekonomicznych w PRL = Directions of Socio-political Interests of Economic Universities' Students in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. . - nr 155 (1982) , s. 5-30. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Postawy jako przedmiot zainteresowań psychologii społecznej oraz nauki o polityce = Attitudes as Subject of Interest of Social Psychology and Science of Policy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. . - nr 155 (1982) , s. 31-51. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Sprzeczności w procesie normalizacji stosunków Polska - Republika Federalna Niemiec = Contradictions in the Process of Normalization of Relations between Poland and Federal Republic of Germany
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. . - nr 155 (1982) , s. 91-112. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Geneza polityki wschodniej CDU/CSU ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska wobec Polski w latach 1949-1963 = Origin of CDU/CSU Eastern Policy with Particular Consideration of Attitude towards Poland in the Years 1949-1963
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. . - nr 155 (1982) , s. 113-131. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Gaulistowska koncepcja partycypacji = Gaullist Conception of Participation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. . - nr 155 (1982) , s. 133-153. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Koncepcje ustroju społeczno-gospodarczego w świetle wypowiedzi czołowych ideologów Stronnictwa Narodowego u schyłku II Rzeczypospolitej = Conceptions of Socio-economic System in the Political Thought of the National Party towards the End of the Second Polish Republic
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. . - nr 155 (1982) , s. 53-72. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Problem polskiego uchodźstwa wojennego w latach 1945-1950 = Problem of Polish War Emigration in the Period 1945-1950
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. . - nr 155 (1982) , s. 73-89. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie