Szczegóły rekorduTytuł:
Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
205 [2] s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
33/KTE/1/2012/S/033
Sygnatura:
NP-1402/Magazyn
naukowo-badawcze
Powiązane artykuły/referaty 10
1

Tytuł:
Kanały transmisji kryzysów a SSE w Polsce i tendencje na rynku pracy
Źródło:
Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy / kierownik tematu: Andrzej SZOPA. (2012) , s. 6-29
Sygnatura:
NP-1402/Magazyn
2

Tytuł:
Zależność między produkcją i bezrobociem w Polsce i wybranych państwach Unii Europejskiej
Źródło:
Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy / kierownik tematu: Andrzej SZOPA. (2012) , s. 30-42
Sygnatura:
NP-1402/Magazyn
3

Tytuł:
Perspektywy zatrudnienia studentów i absolwentów szkół wyższych - przegląd sytuacji
Źródło:
Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy / kierownik tematu: Andrzej SZOPA. (2012) , s. 174-193
Sygnatura:
NP-1402/Magazyn
4

Tytuł:
Polityka kadrowa w procesie zarządzania ryzykiem operacyjnym
Źródło:
Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy / kierownik tematu: Andrzej SZOPA. (2012) , s. 55-69
Sygnatura:
NP-1402/Magazyn
5

Tytuł:
Klin podatkowy jako bariera zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej
Źródło:
Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy / kierownik tematu: Andrzej SZOPA. (2012) , s. 89-111
Sygnatura:
NP-1402/Magazyn
6

Tytuł:
Ewolucja wybranych regulacji rynku pracy - analiza porównawcza rozwiązań amerykańskich na tle rozwiązań europejskich
Źródło:
Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy / kierownik tematu: Andrzej SZOPA. (2012) , s. 112-137
Sygnatura:
NP-1402/Magazyn
7

Tytuł:
Rynek pracy w Polsce w aspekcie wyzwań polityki zielonego zatrudnienia UE
Źródło:
Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy / kierownik tematu: Andrzej SZOPA. (2012) , s. 138-158
Sygnatura:
NP-1402/Magazyn
8

Tytuł:
Nowe zjawiska na rynkach pracy krajów strefy euro
Źródło:
Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy / kierownik tematu: Andrzej SZOPA. (2012) , s. 159-173
Sygnatura:
NP-1402/Magazyn
9

Tytuł:
Rola innowacji w zwiększaniu efektywności aktywnych form polityki rynku pracy UE
Źródło:
Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy / kierownik tematu: Andrzej SZOPA. (2012) , s. 70-88
Sygnatura:
NP-1402/Magazyn
10

Tytuł:
Koniunktura gospodarcza a wykluczenie społeczne
Źródło:
Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy / kierownik tematu: Andrzej SZOPA. (2012) , s. 43-54
Sygnatura:
NP-1402/Magazyn