Szczegóły rekorduTytuł:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
225 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
24/KGR/1/2012/S/024
Sygnatura:
NP-1377/Magazyn
naukowo-badawcze
Powiązane artykuły/referaty 6
1

Tytuł:
Finansowe aspekty polityki przestrzennej samorządów terytorialnych
Źródło:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. (2012) , s. 6-22
Sygnatura:
NP-1377/Magazyn
2

Tytuł:
Społeczno-ekonomiczne aspekty przemian użytkowania ziemi w Krakowie w wyniku realizacji zasad gospodarki rynkowej po 1989 r.
Źródło:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. (2012) , s. 69-88
Sygnatura:
NP-1377/Magazyn
3

Tytuł:
Ekonomiczne skutki planowania przestrzennego w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w świetle badań ankietowych
Źródło:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. (2012) , s. 89-158
Sygnatura:
NP-1377/Magazyn
4

Tytuł:
Wpływ realizacji projektów infrastrukturalnych - współfinansowanych z funduszy strukturalnych - na otoczenie w gminach strefy podmiejskiej, zaliczanych do Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego
Źródło:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. (2012) , s. 159-188
Sygnatura:
NP-1377/Magazyn
5

Tytuł:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią turystyczną
Źródło:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. (2012) , s. 189-216
Sygnatura:
NP-1377/Magazyn
6

Tytuł:
Finansowe i przestrzenno-krajobrazowe skutki użytkowania terenu w miastach
Źródło:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. (2012) , s. 23-68
Sygnatura:
NP-1377/Magazyn