Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
172 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 10
1

Tytuł:
Analiza finansowa w świetle przemian systemu gospodarowania = Financial Analysis in the Light of Economic System Transformation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zdzisław SZCZEPANIK]. . - nr 401 (1993) , s. 37-48. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Miejsce i rola rachunkowości finansowej w systemie rachunkowości = Place and Role of Financial Accounting in the System of Accounting
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zdzisław SZCZEPANIK]. . - nr 401 (1993) , s. 21-35. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Z problematyki ryzyka gospodarczego w rachunkowości finansowej = Selected Problems Pertaining to Economic Risk in Financial Accounting
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zdzisław SZCZEPANIK]. . - nr 401 (1993) , s. 49-63. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Problem określenia głównego celu sporządzania sprawozdań finansowych = Identification of Principal Objective of Making Book Reports
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zdzisław SZCZEPANIK]. . - nr 401 (1993) , s. 65-74. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Ocena kosztu kapitału przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej = Enterprise Capital Cost Estimation in Market Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zdzisław SZCZEPANIK]. . - nr 401 (1993) , s. 103-116. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Rachunki kapitałowe spółek partnerskich w Wielkiej Brytanii = Capital Accounts of Partnerships in Great Britain
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zdzisław SZCZEPANIK]. . - nr 401 (1993) , s. 131-144. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Transakcje leasingowe w procesie ożywienia gospodarki przedsiębiorstw = Leasing in the Process of Boosting Enterprises' Activity
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zdzisław SZCZEPANIK]. . - nr 401 (1993) , s. 87-101. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Społeczny i ekologiczny aspekt współczesnej ewolucji rachunkowości w gospodarce rynkowej = Social and Ecological Aspects of Present Evolution of Accounting in Market Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zdzisław SZCZEPANIK]. . - nr 401 (1993) , s. 5-20. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Koncepcje budowy giełd = Various Conceptions of Creating Exchanges
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zdzisław SZCZEPANIK]. . - nr 401 (1993) , s. 75-85. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Dekapitalizacja w przedsiębiorstwie przemysłowym = Depreciation in Industrial Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zdzisław SZCZEPANIK]. . - nr 401 (1993) , s. 117-129. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID