Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Opis fizyczny:
143 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 9
1

Tytuł:
Ewidencja pozabilansowa = Non-balance Record
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. . - nr 154 (1982) , s. 135-143. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Zarządzanie przedsiębiorstwami przemysłowymi a rachunek kosztów postulowanych i analiza wartości = Management of Industrial Enterprises vs Account of Postulated Costs and Value Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. . - nr 154 (1982) , s. 71-87. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Wybrane aspekty wyceny strat powodowanych degradacją środowiska = Selected Aspects of Pricing Losses Caused by Degradation of Environment
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. . - nr 154 (1982) , s. 121-133. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Mikroekonomiczny rachunek kosztów ochrony środowiska = Microeconomic Cost Account of Environmental Protection
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. . - nr 154 (1982) , s. 99-119. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Niektóre problemy dostosowania rachunku kosztów dla potrzeb wewnętrznego rozrachunku gospodarczego = Some Problems Connected with Adjustment of Cost Account to the Requirements of Internal Economic Account
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. . - nr 154 (1982) , s. 89-98. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Przydatność analizy kosztów w zarządzaniu = Usefulness of Cost Analysis in Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. . - nr 154 (1982) , s. 49-69. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Niektóre problemy analizy działalności gospodarczej = Soeme Problems of Economic Activity Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. . - nr 154 (1982) , s. 35-48. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
O istocie ryzyka gospodarczego i niepewności = On the Essence of Economic Risk and Incertitude
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. . - nr 154 (1982) , s. 21-33. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Czynnik czasu w badaniach ekonomicznych = Factor of Time in Economic Researches
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. . - nr 154 (1982) , s. 5-19. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID