Szczegóły rekorduKonferencja:
Sympozjum Naukowego Uczelnianej Rady Młodych Pracowników Nauki SZSP Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Tytuł:
Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Uwagi:
Bibliogr. częśc. przy ref.
monografia
Powiązane artykuły/referaty 11
1

Autor:
Tytuł:
Sprawozdanie z obrad przeprowadzonych w poszczególnych sekcjach sympozjum naukowego na temat "Wykorzystania materiałów dydaktycznych w procesie nauczania"
Źródło:
Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 7-10
varia
2

Konferencja:
Sympozjum Naukowego Uczelnianej Rady Młodych Pracowników Nauki SZSP Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Tytuł:
Kompleksowe kształcenie na przykładzie eksperymentu
Źródło:
Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 125-132 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
rozdział w monografii
3

Konferencja:
Sympozjum Naukowego Uczelnianej Rady Młodych Pracowników Nauki SZSP Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Tytuł:
Możliwości zastosowania tekstów programowanych w nauczaniu organizacji i zarządzania
Źródło:
Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 109-115
rozdział w monografii
4

Konferencja:
Sympozjum Naukowego Uczelnianej Rady Młodych Pracowników Nauki SZSP Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Tytuł:
Próba eksperymentu dydaktycznego w nauczaniu towaroznawstwa poprzez zmianę form organizacyjnych kształcenia
Źródło:
Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 133-141
rozdział w monografii
5

Konferencja:
Sympozjum Naukowego Uczelnianej Rady Młodych Pracowników Nauki SZSP Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Tytuł:
Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania w Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Źródło:
Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 11-19
rozdział w monografii
6

Konferencja:
Sympozjum Naukowego Uczelnianej Rady Młodych Pracowników Nauki SZSP Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Tytuł:
O nowej formie zajęć z "Technologii i organizacji robót budowlanych"
Źródło:
Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 143-148
rozdział w monografii
7

Konferencja:
Sympozjum Naukowego Uczelnianej Rady Młodych Pracowników Nauki SZSP Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Tytuł:
O roli dyskusji w naukach społecznych
Źródło:
Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 51-54
rozdział w monografii
8

Konferencja:
Sympozjum Naukowego Uczelnianej Rady Młodych Pracowników Nauki SZSP Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Tytuł:
Propozycja konstrukcji ćwiczeń z zastosowaniem środków audiowizualnych oraz z elementami nauczania programowanego na przykładzie tematu: "Transmisja danych w systemach informatycznych"
Źródło:
Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 89-107
rozdział w monografii
9

Konferencja:
Sympozjum Naukowego Uczelnianej Rady Młodych Pracowników Nauki SZSP Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Tytuł:
Niektóre problemy kształcenia kadr informatyki
Źródło:
Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 117-123
rozdział w monografii
10

Konferencja:
Sympozjum Naukowego Uczelnianej Rady Młodych Pracowników Nauki SZSP Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Tytuł:
Uwarunkowanie samokontroli i samooceny studentów w procesie dydaktycznym
Źródło:
Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 55-74
rozdział w monografii
11

Konferencja:
Sympozjum Naukowego Uczelnianej Rady Młodych Pracowników Nauki SZSP Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Tytuł:
Stopień uwidocznienia w procesie dydaktycznym międzyprzedmiotowych związków treściowych : (na podstawie badań ankietowych)
Źródło:
Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 75-87
rozdział w monografii
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID