Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Opis fizyczny:
165 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 11
1

Tytuł:
Deficyty bilansów operacji bieżących a ekspansja zagranicznych kredytów bankowych = Deficit of Current Operation Balance and the Expansion of Foreign Bank Credit
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 293 (1989) , s. 5-14. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Istotne elementy ewolucji struktury i funkcjonowania wiejskich spółdzielni kredytowych w PRL = Essential Elements of the Evolution of Structure and Functioning of Rural Credit Co-operatives in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 293 (1989) , s. 47-60. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
O potrzebie pełniejszego wyjaśnienia ogólnoekonomicznych związków kryzysu współczesnej gospodarki polskiej i inflacji = On the Need of Fuller Explanation of Inflation and Crisis of Polish Economy Today Considering the Connections Comprising All the Aspects of Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 293 (1989) , s. 147-165. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Wynik działalności przedsiębiorstwa jako obiektywna kategoria mikroekonomiczna = The Result of the Activity of an Enterprise as an Objective Microeconomic Category
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 293 (1989) , s. 113-133. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Tytuł:
Rola ulg podatkowych i rachunków odpisów dewizowych w pobudzaniu eksportu : postulaty a rzeczywistość = The Role of Tax Reduction and Foreign Exchange Allocation Accounts in Stimulating Export : Postulates and Reality
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 293 (1989) , s. 31-46. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Warunki prawidłowego wykorzystania zysku w zarządzaniu przedsiębiorstwami = Conditions of Proper Use of Profit when Managing an Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 293 (1989) , s. 61-76. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Znaczenie rynku eurowalutowego dla gospodarki światowej = The Importance of the Eurocurrency Market for the World Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 293 (1989) , s. 15-30. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Czynsze za użytkowanie starych zasobów mieszkaniowych jako źródło finansowania remontów i modernizacji = Rents for using the Old Stock of Housing as a Source of Financing Repair and Modernization
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 293 (1989) , s. 93-103. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Niektóre aspekty oceny polityki finansowej państwa wobec ludności w Polsce w latach osiemdziesiątych = Some Aspects of the Evaluation of the State Financial Policy towards Citizens
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 293 (1989) , s. 77-91. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Kierunki umacniania samodzielności finansowej rad narodowych = Trends in Consolidating the Financial Independence of People's Councils
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 293 (1989) , s. 105-112. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Makroekonomiczne proporcje i tendencje rozwojowe kosztów produkcji w PRL = Macroeconomic Proportions and Development Trends of Production Costs in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 293 (1989) , s. 135-146. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie