Szczegóły rekordu



Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1992
Opis fizyczny:
114 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 7
1

Tytuł:
Zasób budowlany w krajobrazie Polski = Building Stock in the Landscape of Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Leszek KAŁKOWSKI]. . - nr 382 (1992) , s. 7-19. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Potencjał remontowy w Polsce = The Repair Potential in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Leszek KAŁKOWSKI]. . - nr 382 (1992) , s. 21-38. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Bilansowanie funkcji w procesie przekształceń zespołów zabytkowych miast = Balancing the Functions in the Process of Transforming Urban Monument Complexes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Leszek KAŁKOWSKI]. . - nr 382 (1992) , s. 39-46. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Przyczyny kryzysu systemu finansowania rewaloryzacji zabytków Krakowa = Causes of the Crisis of Cracow Monuments Renovation Financing System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Leszek KAŁKOWSKI]. . - nr 382 (1992) , s. 47-57. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Funkcja czynszu w odnowie i eksploatacji obiektów rewaloryzowanych = The Function of Rent in the Renovation and Use of Restored Buildings
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Leszek KAŁKOWSKI]. . - nr 382 (1992) , s. 79-93. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Modelowe ujęcie problemu ochrony energii w budynkach remontowanych i nowo wznoszonych = Model Approach to the Problem of Energy Protection in Renovated and Newly Constructed Buildings
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Leszek KAŁKOWSKI]. . - nr 382 (1992) , s. 105-114. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Lossow-Samkowa Barbara , Przysłópska-Kłosak Danuta , Kłosak Andrzej
Tytuł:
Stan techniczny wybranych budynków mieszkalnych śródmieścia Krakowa w 10 lat po rewaloryzacji = Technical State of the Selected Dwelling-Houses in the Centre of Cracow Ten Years after Renovation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Leszek KAŁKOWSKI]. . - nr 382 (1992) , s. 95-104. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie