Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Opis fizyczny:
117 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 9
1

Tytuł:
Analiza progowa jako kryterium wyboru formy opodatkowania = Tax Band Analysis as Criterion of Selection of Taxation Form
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Krystyna RAJZER]. . - nr 504 (1998) , s. 107-117. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Wycena kosztów, aktywów i zobowiązań programów emerytalnych o zdefiniowanym świadczeniu w ewidencji księgowej pracodawcy : (na przykładzie standardów obowiązujących w USA) = Valuation of Costs, Assets and Liabilities Connected with Fixed-Payment Pension Schemes in Employers' Books : (as Exemplified by US Standards)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Krystyna RAJZER]. . - nr 504 (1998) , s. 57-65. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Równoważne przekształcenie kryterium wartości teraźniejszej netto (NPV) dla potrzeb kontroli realizacji projektów inwestycyjnych = Equivalent Adjustment of NPV for Control Requirements Connected with Implementation of Investment Projects
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Krystyna RAJZER]. . - nr 504 (1998) , s. 99-105. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Kontrowersje związane z ustawą o rachunkowości = Controversies Connected with the Accounting Law
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Krystyna RAJZER]. . - nr 504 (1998) , s. 31-37. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Konsolidacja sprawozdań finansowych metodą konsolidacji pełnej = Consolidation of Financial Reports Applying Full Consolidation Method
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Krystyna RAJZER]. . - nr 504 (1998) , s. 39-55. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Koncepcja zrównoważonego rozwoju i rachunkowość : (ankieta badawcza) = Concept of Sustainable Development Vs Accounting
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Krystyna RAJZER]. . - nr 504 (1998) , s. 67-87. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Zajęcia problemowe jako metoda nauczania przedmiotu software użytkowy w rachunkowości = Case Study as a Method of Teaching Utility Software in Accounting
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Krystyna RAJZER]. . - nr 504 (1998) , s. 89-98. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Koncepcje pomiarowe i podstawowe zasady rachunkowości finansowej w relacji do ustawy = Concepts of Measurement and Basic Rules of Financial Accounting Compared to Accounting Law
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Krystyna RAJZER]. . - nr 504 (1998) , s. 17-29. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Sylwetka i dorobek naukowy Profesora Tomasza Lulka = Profile and Scientific Output of Professor Tomasz Lulek
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Krystyna RAJZER]. . - nr 504 (1998) , s. 5-16. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
varia