Szczegóły rekorduTytuł:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
280 s.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
114/KRF/1/2011/S/593
Sygnatura:
NP-1209/Magazyn
naukowo-badawcze
Powiązane artykuły/referaty 14
1

Tytuł:
Wybrane aspekty ewolucji rachunkowości
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA. (2011) , s. 16-35 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1209/Magazyn
2

Tytuł:
Wpływ instytucji międzynarodowych oraz środowisk zawodowych na konwergencję sprawozdawczości i rewizji finansowej
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA. (2011) , s. 36-55 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1209/Magazyn
3

Tytuł:
Wiarygodność sprawozdawczości podatkowej a przejrzystość prawa podatkowego - kierunki zmian
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA. (2011) , s. 56-75 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1209/Magazyn
4

Tytuł:
Ewolucja sprawozdawczości finansowej w kierunku sprawozdawczości zintegrowanej na przykładzie spółek Novo Nordisk i LOTOS
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA. (2011) , s. 76-97 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1209/Magazyn
5

Tytuł:
Nowa forma prezentacji sprawozdań finansowych według wspólnej koncepcji IASB i FASB
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA. (2011) , s. 98-118 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1209/Magazyn
6

Tytuł:
Bilans w świetle obecnych regulacji a kierunki jego zmian
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA. (2011) , s. 119-130 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1209/Magazyn
7

Tytuł:
Sprawozdanie z całkowitych dochodów w świetle nowych regulacji
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA. (2011) , s. 131-140 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1209/Magazyn
8

Tytuł:
Wymogi projektu standardu IASB dotyczącego komentarza zarządu a praktyka polskich spółek giełdowych
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA. (2011) , s. 141-159 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1209/Magazyn
9

Tytuł:
Nowe rozwiązania w zakresie kontroli i audytu wewnętrznego w aspekcie poprawy rachunkowości i sprawozdawczości w sektorze finansów publicznych
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA. (2011) , s. 160-182 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1209/Magazyn
10

Tytuł:
Obowiązki sprawozdawcze organizacji pożytku publicznego - kierunki zmian
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA. (2011) , s. 183-200 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1209/Magazyn
11

Tytuł:
Ewolucja zawodu biegłego rewidenta
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA. (2011) , s. 201-221 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1209/Magazyn
12

Tytuł:
Wykorzystanie analizy finansowej w badaniu sprawozdań finansowych w świetle badań empirycznych
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA. (2011) , s. 222-242 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1209/Magazyn
13

Autor:
Andrzejewski Mariusz , Barska Magdalena
Tytuł:
Wyniki badań szacowania przez biegłych rewidentów ryzyka w procedurach rewizji sprawozdań finansowych
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA. (2011) , s. 243-265 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1209/Magazyn
14

Tytuł:
Metody tworzenia rezerw techniczno ubezpieczeniowych w świetle projektu "Solvency II"
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA. (2011) , s. 266-280 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1209/Magazyn