Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987
Opis fizyczny:
257 s.: il.; 24 cm.
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 17
1

Tytuł:
Podmiotowa ewolucja rachunkowości = Subjective Evolution of Accountancy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. . - nr 225 (1987) , s. 19-30. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Pochodzenie i znaczenie wyrazu "bilans" = Origin and Meaning of the Word "Balance"
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. . - nr 225 (1987) , s. 5-18. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Teoria modeli ewidencyjnych w budowie struktury kont systemu rachunkowości = Theory of Recording Models in Creating the Structure of Accounts of Accounting System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. . - nr 225 (1987) , s. 31-49. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Ujęcie skutków ryzyka gospodarczego w rachunku wyników przedsiębiorstwa handlowego (propozycja) = Expressing Effects of Economic Risk in Accounting the Results of Commercial Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. . - nr 225 (1987) , s. 151-163. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Wiarygodność informacji ekonomicznej w aspekcie cech systemowych rachunkowości = Reliability of Economic Information from the Point of View of Systems Characteristics of Accountancy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. . - nr 225 (1987) , s. 83-93. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Gospodarka zasobami pracy w rachunkowości zintegrowanych rachunków przedsiębiorstwa = Management of Labour Resources in Accountancy of Integrated Accounts of Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. . - nr 225 (1987) , s. 95-111. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Inflacyjne deformacje wyniku finansowego przedsiębiorstw = Inflationary Deformation of Financial Result of Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. . - nr 225 (1987) , s. 113-125. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Rachunek gospodarki czynnikami produkcji przedsiębiorstw wytwórczych = Accounting of Production Factors Management in Production Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. . - nr 225 (1987) , s. 139-150. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Metody pomiaru rezultatów zastosowań ETO w systemach ekonomicznych = Methods of Measuring the Results of Using Computers in Economic Systems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. . - nr 225 (1987) , s. 127-138. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Wybrane właściwości nowej metody analizy ekonomicznej = Selected Properties of a New Method of Economic Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. . - nr 225 (1987) , s. 243-257. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Fundusze przedsiębiorstw w świetle jednolitego funduszu własności państwowej = Enterprise Funds under Uniform State-owned Fund
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. . - nr 225 (1987) , s. 51-66. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Stałe i zmienne podstawy wyceny bilansowej = Constant and Variable Bases of Balance Valuation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. . - nr 225 (1987) , s. 67-82. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Determinanty funkcjonowania wewnętrznego rozrachunku gospodarczego w przedsiębiorstwach przemysłowych = Determinants of Functioning Self-financing System in Industrial Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. . - nr 225 (1987) , s. 179-188. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Ochrona środowiska jako przedmiot analizy ekonomicznej w przedsiębiorstwie przemysłowym = Environment Protection as a Subject of Economic Calculation in Industrial Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. . - nr 225 (1987) , s. 219-241. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Problemy rachunku ekonomicznego w ochronie środowiska = Problems of Economic Calculation in Environment Protection
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. . - nr 225 (1987) , s. 203-217. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Pozaewidencyjne trudności w procesie identyfikacji kosztów = Non-recording Difficulties in the Process of Cost Identification
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. . - nr 225 (1987) , s. 165-177. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Podstawowe założenia wewnątrzzakładowego rozrachunku gospodarczego w Czechosłowacji = Basic Principles of Self-financing Systems in Czechoslovakia
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. . - nr 225 (1987) , s. 189-202. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID