Szczegóły rekorduTytuł:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
271 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdziałach
Program badawczy:
138/KMSG/1/2011/S/617
Sygnatura:
NP-1271/Magazyn
naukowo-badawcze
Powiązane artykuły/referaty 12
1

Tytuł:
Wpływ kryzysu na politykę spójności po 2013 roku
Źródło:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. (2011) , s. 9-26 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1271/Magazyn
2

Tytuł:
Kraje Bałkanów Zachodnich - główne problemy współpracy i integracji z krajami Unii Europejskiej
Źródło:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. (2011) , s. 27-41. - Streszcz. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1271/Magazyn
3

Tytuł:
Przemiany w europejskiej polityce konkurencji w kontekście rozwoju integracji europejskiej
Źródło:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. (2011) , s. 42-64. - Streszcz. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1271/Magazyn
4

Tytuł:
Rola transeuropejskich sieci energetycznych w tworzeniu i funkcjonowaniu jednolitego rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej
Źródło:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. (2011) , s. 110-131. - Streszcz. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1271/Magazyn
5

Tytuł:
Zróżnicowanie rozwoju regionalnego w Polsce na tle Unii Europejskiej w oparciu o piąty raport KE na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej
Źródło:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. (2011) , s. 158-183. - Streszcz. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1271/Magazyn
6

Tytuł:
Perspektywy rozwoju dużych miast Polski jako węzłów europejskiej sieci metropolii
Źródło:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. (2011) , s. 184-209. - Streszcz. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1271/Magazyn
7

Tytuł:
Perspektywy rozwoju miast średniej wielkości w Polsce w kontekście integracji europejskiej
Źródło:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. (2011) , s. 210-228. - Streszcz. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1271/Magazyn
8

Tytuł:
Teoria a współczesna praktyka integracji regionalnej krajów rozwijających się na przykładzie Afryki
Źródło:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. (2011) , s. 229-248. - Streszcz. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1271/Magazyn
9

Tytuł:
Proces integracji gospodarczej w regionie Azji Wschodniej : wyzwania i problemy
Źródło:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. (2011) , s. 249-271. - Streszcz. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1271/Magazyn
10

Autor:
Gawlik Remigiusz , Siklós Balázs
Tytuł:
Optymalizacja modelu przyznawania stypendiów naukowych w krajach Unii Europejskiej
Źródło:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. (2011) , s. 132-157. - Streszcz. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1271/Magazyn
11

Autor:
Tytuł:
Regionalna integracja finansowa a ryzyko braku bezpieczeństwa finansowego w Europie
Źródło:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. (2011) , s. 65-88. - Streszcz. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1271/Magazyn
12

Tytuł:
Konsekwencje globalnego kryzysu finansowego dla integracji rynków finansowych krajów Unii Europejskiej
Źródło:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. (2011) , s. 89-109. - Streszcz. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1271/Magazyn