Szczegóły rekorduTytuł:
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
208 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
143/KPEiPR/2/2011/S/622
Sygnatura:
NP-1332/Magazyn
naukowo-badawcze
Powiązane artykuły/referaty 8
1

Tytuł:
Analiza efektywności polityki fiskalnej w Polsce w latach 2001-2010
Źródło:
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. (2011) , s. 56-68
Sygnatura:
NP-1332/Magazyn
2

Tytuł:
Wyzwania w zakresie innowacyjności strategicznych sektorów polskiej gospodarki a ich konkurencyjność do 2020 roku
Źródło:
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. (2011) , s. 174-192
Sygnatura:
NP-1332/Magazyn
3

Tytuł:
Koordynacja polityki gospodarczej w Unii Europejskiej a pakt dla konkurencyjności - wnioski dla Polski
Źródło:
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. (2011) , s. 16-35
Sygnatura:
NP-1332/Magazyn
4

Tytuł:
Wpływ tendencji demograficznych na procesy rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce
Źródło:
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. (2011) , s. 69-134
Sygnatura:
NP-1332/Magazyn
5

Tytuł:
Kierunki zmian w europejskiej polityce rolnej oraz sytuacja sektora rolnego w Polsce
Źródło:
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. (2011) , s. 135-153
Sygnatura:
NP-1332/Magazyn
6

Tytuł:
Wyzwania i bariery rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski do 2020 roku
Źródło:
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. (2011) , s. 5-15
Sygnatura:
NP-1332/Magazyn
7

Tytuł:
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów wobec przewidywanych zmian uwarunkowań globalnych
Źródło:
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. (2011) , s. 154-173
Sygnatura:
NP-1332/Magazyn
8

Tytuł:
Kierunki reform w systemie finansów publicznych a akcesja Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej
Źródło:
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. (2011) , s. 36-55
Sygnatura:
NP-1332/Magazyn