Szczegóły rekorduTytuł:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Adres wydawniczy:
Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1987
Opis fizyczny:
226, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 11
1

Tytuł:
Państwa EWG wobec nowego "wyzwania" technologicznego = EEC Countries Facing New "Technological Challenge"
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 30 (1987) , s. 97-110. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Teoria ograniczoności zasobów naturalnych = The Theory of Limited Natural Resources
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 30 (1987) , s. 47-58. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Próba grupowania struktur wydatków gospodarstw domowych przynależnych do różnych grup zawodowych = An Attempt at Group-Classification of the Structures of Expenditures in Households Belonging to Varoius Professional Groups
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 30 (1987) , s. 207-217. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Uogólniona loteria losowa w teorii użyteczności = The Generalized Random Lottery in the Utility Theory
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 30 (1987) , s. 219-226. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Przyczyny wahań tempa wzrostu gospodarczego w krajach socjalistycznych = The Causes of the Fluctuations of Economic Growth Rate in the Socialist Countries
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 30 (1987) , s. 59-77. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
O próbach empirycznej weryfikacji formuły Michała Kaleckiego = A Criticism of Attempts at Empirical Verification of M. Kalecki Formula
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 30 (1987) , s. 79-96. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Metodologiczne podstawy klasyfikacji czynników wydajności pracy = The Methodological Rationale for the Classification of Work Effectiveness Factors
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 30 (1987) , s. 129-148. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Wpływ pracy wielozmianowej na wykorzystanie majątku produkcyjnego = The Influence of Shift-Work System upon the Utilization of the Fixed capital
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 30 (1987) , s. 149-157. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Podobieństwo a współzależność addytywnych struktur gospodarczych = Similarity and Interdependence of Additive Economic Structures
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 30 (1987) , s. 189-205. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
O estymacji modeli ekonometrycznych wykorzystujących dane przekrojowo-czasowe = Discussion on Appropriate Model Estimation Procedures with Pooled Cross-Section and Time-Series Observations
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 30 (1987) , s. 159-173. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Teoria ekonomiczna socjalizmu w przekroju czterdziestoletnim = The Development of the Economic Theory of Socialism in Poland in Recent Four Decades. Part 2, The Decade of Seventies and Eighties. Cz. 2, Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 30 (1987) , s. 3-27. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie