Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
148 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 8
1

Tytuł:
Otwarta metoda koordynacji jako alternatywa dla harmonizacji polityki w Unii Europejskiej - po dekadzie od wdrożenia = The Open Method of Coordination as an Alternative to Policy Harmonisation in the European Union - a Decade after Implementation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. . - nr 897 (2012) , s. 89-102. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Spowolnienie gospodarcze a wielkość firmy : wybrane wnioski z badań nad sytuacją przedsiębiorstw w latach 2008-2009 = Economic Slowdown and Firm Size - Selected Conclusions from a Survey on the Years 2008-2009
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. . - nr 897 (2012) , s. 5-23. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Mierniki dobrobytu : Polska na tle wybranych krajów świata = Measuring Welfare - Poland and Selected Countries of the World
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. . - nr 897 (2012) , s. 103-120. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Przemiany użytkowania ziemi w latach 1983-2011 w następstwie rewitalizacji terenów poprzemysłowych w Krakowie = Changes in Land Use between 1983 and 2011 as a Consequence of the Revitalisation of Postindustrial Areas in Krakow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. . - nr 897 (2012) , s. 73-87. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Wkład ekonomistów polskich do rozwoju nauki ekonomii w okresie międzywojennym = The Input of Polish Economists to the Development of Economics during the Interwar Period
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. . - nr 897 (2012) , s. 135-145. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Patent i jego znaczenie dla gospodarki = The Importance of Patent for the Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. . - nr 897 (2012) , s. 121-134. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Procesy konwergencji na europejskim rynku kredytów dla gospodarstw domowych = Convergence Processes in the European Household Credit Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. . - nr 897 (2012) , s. 41-55. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Wpływ obfitości surowców energetycznych na politykę gospodarczą Rosji = The Influence of Resource Abundance on Russian Economic Policy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. . - nr 897 (2012) , s. 57-72. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID