Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Opis fizyczny:
124 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 10
1

Tytuł:
Modelowanie procesów produkcyjnych w oparciu o teorię grafów = Modelling Production Processes on the Basis of Graph Theory
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 322 (1990) , s. 101-111. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Kryteria oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw przemysłowych = Criteria of Evaluation of Industrial Enterprise's Economic Activity
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 322 (1990) , s. 113-124. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Ekonomiczno-finansowe stymulatory oszczędzania surowców i materiałów w przedsiębiorstwach = Economic and Financial Instruments Stimulating Thrifty Use of Raw Materials and Materials in Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 322 (1990) , s. 33-44. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Wielkość i struktura nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w przedsiębiorstwach przemysłowych = Volume and Structure of Investment Outlays on Environment Protection in Industrial Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 322 (1990) , s. 79-89. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Niektóre efekty wzbogacania węgla kamiennego dla elektroenergetyki zawodowej = Some Effects of Hard Coal Enrichment for Power Industry
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 322 (1990) , s. 45-52. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Próba szacunku niezbędnych nakładów inwestycyjnych na zagospodarowanie odpadów w województwie krakowskim = Attempt at Estimation of Investment Outlays on Waste Utilization in Krakow Province
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 322 (1990) , s. 53-62. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Podstawowe przesłanki podejmowania oraz metody oceny efektywności inwestycji modernizacyjnych w przemyśle = Basic Premises of Undertaking Modernization Investments in Industry
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 322 (1990) , s. 63-78. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Działowo-gałęziowe relacje płac w Polsce = Relation of Wages Among Particular Branches of Economy in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 322 (1990) , s. 5-14. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Mierniki oceny efektywności wykorzystania środków obrotowych w przedsiębiorstwie przemysłowym = Indicators of Estimation of Effectiveness of Use of Turnover Means in Industrial Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 322 (1990) , s. 15-32. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Rola informacji wewnętrznych w integracji procesów produkcji z procesami zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym = Role of Internal Information in Integration of Manufacturing Processes with Management Processes in Industrial Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 322 (1990) , s. 91-100. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie